Pomocník systému OBERON
Elektronické váhy

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Elektronické váhy > Elektronické váhy

Táto téma Pomocníka je venovaná elektronickým váham, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Téma obsahuje tak všeobecné, ako aj technické informácie vrátane postupu inštalácie a návodu, ako postupovať pri vážení v systéme OBERON.

Základné informácie

Technické informácie

Inštalácia elektronických váh

  1. Pripojte váhy do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1, alebo do USB portu, ktorý emuluje virtuálny sériový port. Ak už v počítači nie je voľný komunikačný port (je obsadený iným zariadením), je potrebné do počítača zakúpiť tzv. rozšírenie portov cez rozhranie USB.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Elektronická váha, zadajte názov zariadenia, zvoľte konkrétny model (výrobcu) alebo len daný komunikačný protokol a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla býva výrobcom nastavená na hodnotu 9600 b/s).
  5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia váh ukončí.
  6. Po nastavení všetkých potrebných parametrov otestujte váhy odvážením tovaru pomocou tlačidla Odvážiť. V prípade načítania hmotnosti sú váhy nainštalované správne. Ak sa po odvážení nezobrazia žiadne načítané dáta, zmeňte komunikačný port, rýchlosť komunikácie, prípadne vyskúšajte použitie iného komunikačného protokolu.
Pokladnicou OBERON je možné prepojiť viacero elektronických váh. Bližšie informácie o zapojení vyššieho počtu váh získate v téme Zapojenie viacerých elektronických váh.

Ako vážiť na Pokladnici OBERON

Váhy sa v systéme OBERON spravidla používajú pri predaji na Pokladnici OBERON. Spôsob váženia závisí od použitého komunikačného protokolu a strany, na ktorej sa vykoná pokyn na váženie:

Príbuzné témy