Pomocník systému OBERON
Elektronické váhy

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Elektronické váhy > Elektronické váhy

Základné informácie

Technické informácie

Inštalácia elektronických váh

  1. Pripojte váhy do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1, alebo do USB portu, ktorý emuluje virtuálny sériový port. Ak už v počítači nie je voľný komunikačný port (je obsadený iným zariadením), je potrebné do počítača zakúpiť tzv. rozšírenie portov (či už ako rozširujúcu kartu počítača alebo rozšírenie sériových portov cez rozhranie USB).
  2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Elektronická váha, vyberte model zariadenia - konkrétny typ (výrobca) alebo len daný komunikačný protokol. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla od výrobcov býva nastavená na 9600 b/s.).
  3. Ak ste nastavili všetky potrebné parametre, otestujte váhy odvážením tovaru pomocou tlačidla Odvážiť. V prípade načítania hmotnosti sú váhy nainštalované správne. Ak sa po odvážení nezobrazia žiadne načítané dáta, zmeňte komunikačný port, rýchlosť komunikácie, prípadne vyskúšajte použitie iného komunikačného protokolu.
K jednému fiškálnemu modulu (počítaču) je možné pripojiť viacero elektronických váh. Bližšie informácie o zapojení vyššieho počtu váh získate v téme Zapojenie viacerých elektronických váh.

Ako vážiť v systéme OBERON

Váhy sa spravidla používajú pri predaji na Pokladnici OBERON. Spôsob váženia závisí od použitého komunikačného protokolu a strany, na ktorej sa vykoná pokyn na váženie:

Príbuzné témy