Pomocník systému OBERON
Váhoskenery

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače čiarových kódov > Váhoskenery

Táto téma Pomocníka je venovaná váhoskenerom, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Téma obsahuje technické informácie vrátane postupu inštalácie a návodu, ako postupovať pri vážení a snímaní čiarových kódov na váhoskeneri v systéme OBERON

Základné informácie

Technické informácie

Inštalácia váhoskenera

  1. Pripojte váhoskener do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1, alebo do USB portu, ktorý emuluje virtuálny sériový port. Ak už v počítači nie je voľný komunikačný port (je obsadený iným zariadením), je potrebné do počítača zakúpiť tzv. rozšírenie portov cez rozhranie USB.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Elektronická váha, zadajte názov zariadenia, zvoľte konkrétny model (výrobcu) alebo len daný komunikačný protokol a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla býva výrobcom nastavená na hodnotu 9600 b/s).
  5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia váh ukončí.
  6. Po nastavení všetkých potrebných parametrov otestujte váhy odvážením tovaru pomocou tlačidla Odvážiť. V prípade načítania hmotnosti sú váhy nainštalované správne. Ak sa po odvážení nezobrazia žiadne načítané dáta, zmeňte komunikačný port, rýchlosť komunikácie, prípadne vyskúšajte použitie iného komunikačného protokolu.
  7. V zozname zariadení opäť stlačte tlačidlo Pridať.
  8. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač čiarového kódu, zvoľte konkrétny model (výrobcu) alebo len daný komunikačný protokol, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie.
  9. Po nastavení všetkých potrebných parametrov otestujte snímač nasnímaním ľubovoľného čiarového kódu. Ak sa nasnímaný kód nezobrazí, zmeňte komunikačný port, prípadne rýchlosť komunikácie.
K jednému fiškálnemu zariadeniu (počítaču) je možné pripojiť viacero váhoskenerov. Bližšie informácie o zapojení vyššieho počtu váhoskenerov získate v téme Zapojenie viacerých elektronických váh.

Postup váženia a skenovania na váhoskeneri

Obrázok č. 1: Váhoskener Datalogic Magellan 8400

 

Príbuzné témy