Pomocník systému OBERON
Váhoskenery

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Elektronické váhy > Váhoskenery

Táto téma Pomocníka je venovaná váhoskenerom, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Téma obsahuje technické informácie vrátane postupu inštalácie a návodu, ako postupovať pri vážení a snímaní čiarových kódov na váhoskeneri v systéme OBERON

Základné informácie

Technické informácie

Inštalácia váhoskenera

 1. Pripojte váhoskener do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1, alebo do USB portu, ktorý emuluje virtuálny sériový port. Ak už v počítači nie je voľný komunikačný port (je obsadený iným zariadením), je potrebné do počítača zakúpiť tzv. rozšírenie portov cez rozhranie USB.
 2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia,
     - Typ zariadenia - Elektronická váha,
     - Model - - konkrétny typ (výrobca) alebo len daný komunikačný protokol.
 4. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla od výrobcov býva nastavená na 9600 b/s.).
 5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia váh ukončí.
 6. Po nastavení všetkých potrebných parametrov otestujte váhy odvážením tovaru pomocou tlačidla Odvážiť. V prípade načítania hmotnosti sú váhy nainštalované správne. Ak sa po odvážení nezobrazia žiadne načítané dáta, zmeňte komunikačný port, rýchlosť komunikácie, prípadne vyskúšajte použitie iného komunikačného protokolu.
 7. V zozname zariadení opäť stlačte tlačidlo Pridať.
 8. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia,
     - Typ zariadenia - Snímač čiarového kódu,
     - Model - - konkrétny typ (výrobca) alebo len daný komunikačný protokol.
 9. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie.
 10. Po nastavení všetkých potrebných parametrov otestujte snímač nasnímaním ľubovoľného čiarového kódu. Ak sa nasnímaný kód nezobrazí, zmeňte komunikačný port, prípadne rýchlosť komunikácie.
K jednému fiškálnemu zariadeniu (počítaču) je možné pripojiť viacero váhoskenerov. Bližšie informácie o zapojení vyššieho počtu váhoskenerov získate v téme Zapojenie viacerých elektronických váh.

Postup váženia a skenovania na váhoskeneri

Obrázok č. 1: Váhoskener Datalogic Magellan 8400

 

Príbuzné témy