Pomocník systému OBERON
Zapojenie viacerých elektronických váh

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Elektronické váhy > Zapojenie viacerých elektronických váh

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob, ako pripojiť viacero elektronických váh alebo váhoskenerov k jednému fiškálnemu modulu pomocou redukcie. Zapojiť je možné len také elektronické váhy, na ktorých vzniká pokyn na odváženie na váhach - po odvážení tovaru je potrebné stlačiť na váhach tlačidlo na odváženie, ktoré zašle do počítača príslušnú hmotnosť. Tu sa spravidla používa Vážený čiarový kód, ktorý okrem údaja o hmotnosti obsahuje aj štvormiestny kód tovaru. Je dôležité, aby pokyn vznikal na váhach a nie na Pokladnici OBERON, pretože fiškálny modul by nevedel vyhodnotiť, z ktorých váh pokyn vyšiel.

Postup zapojenia dvoch váh

  1. Elektronické váhy navzájom fyzicky prepojte pomocou redukcie podľa Obrázka č. 1.
  2. V systéme OBERON zvoľte ponuku ServisZariadenia a pridajte iba jedny váhy (cez jeden COM port budú komunikovať obidve váhy). Postup inštalácie elektronických váh je popísaný v téme Elektronické váhy.
Obrázok č. 1: Schéma zapojenia dvoch váh ACS 

Uvedený postup je možné použiť aj na zapojenie viacerých váhoskenerov. Rozdiel je len v tom, že váhoskener obsahuje dva komunikačné káble na pripojenie k počítaču - jeden na pripojenie váh a jeden na pripojenie skenera. Z tohto dôvodu sa v systéme OBERON z hľadiska inštalácie a nastavenia na toto zariadenie pozeráme ako na dve samostatné zariadenia - jedny váhy a jeden snímač čiarových kódov.

Príbuzné témy