Pomocník systému OBERON
Zapojenie viacerých elektronických váh

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Elektronické váhy > Zapojenie viacerých elektronických váh

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob, ako s Pokladnicou OBERON prepojiť viacero elektronických váh, prípadne váhoskenerov.

Základné informácie

Zapojenie dvoch váh - pripojenie cez jeden COM port pomocou redukcie (neodporúča sa)

Zapojenie dvoch váh - pripojenie na rôznych COM portoch

Obrázok č. 1: Priradenie váhy k tlačidlu Odvážiť (ponuka Sklad, Pokladnica OBERON, tlačidlo Systém)

 

Postup zapojenia dvoch váh cez jeden COM port pomocou redukcie

  1. Elektronické váhy navzájom fyzicky prepojte pomocou redukcie a zapojte do počítača podľa Obrázka č. 1
  2. V systéme OBERON zvoľte ponuku ServisZariadenia a pridajte iba jedny váhy (cez jeden COM port budú komunikovať obidve váhy). Postup inštalácie elektronických váh je popísaný v téme Elektronické váhy.
Obrázok č. 1: Schéma zapojenia dvoch váh ACS 

Uvedený postup je možné použiť aj na zapojenie viacerých váhoskenerov. Rozdiel je len v tom, že váhoskener spravidla obsahuje dva komunikačné káble na pripojenie k počítaču - jeden na pripojenie váh a jeden na pripojenie snímača čiarových kódov (skenera). Z tohto dôvodu sa v systéme OBERON z hľadiska inštalácie a nastavenia na toto zariadenie pozerá ako na dve samostatné zariadenia - jedny váhy a jeden snímač čiarových kódov.

Príbuzné témy