Pomocník systému OBERON
Príklady rozšírenej cenotvorby

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Príklady rozšírenej cenotvorby

V tejto téme sú uvedené niektoré príklady použitia rozšírenej cenotvorby.

Príklad vytvorenia štandardnej zľavy v %

Uvedený postup popisuje spôsob, ako konkrétnej skladovej karte priradiť zľavu 10%.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby je zoznam vytvorených pravidiel. Na vytvorenie nového pravidla stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa Formulár Pravidlo cenotvorby. Obdobne je možné pravidlá aj upravovať.
 2. V záložke Základné nastavte všetky parametre:
          Názov: Zľava 10%
          Typ: Štandardná zľava v %
          Priorita: 50
          Zľava: zadajte výšku zľavy 10% z Predajnej ceny 1 
 3. Výber skladových kariet, pre ktoré bude pravidlo platiť, je možné nadefinovať rôznorodo, napríklad pomocou skladových skupín, tovarových skupín, kategórii, výrobcov, čiarového kódu alebo v záložke Skladové karty pomocou tlačidla Nový vybrať konkrétne skladové karty.  
 4. Nastavte všetky ostatné parametre pravidla.
 5. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne zatvorte formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami.
Podobne je možné vytvoriť pravidlo "Happy hour", ktoré bude platiť len v určitých hodinách počas dňa. Rozdiel je v tom, že vo formulári Pravidlo cenotvorby musí byť zadané pole Platnosť v čase (zadáva sa čas, počas ktorého bude akcia platiť).

Príklad vytvorenia akcie na tovar s končiacou zárukou

Uvedený postup popisuje spôsob vytvorenia akcie na tovar s končiacou zárukou, napríklad kozmetika, mliečne výrobky, balené mäsové výrobky. Problém s končiacou zárukou sa dá riešiť vytlačením nového čiarového kódu s regulárnym výrazom a jeho nalepením na tovar. Pri predaji na Pokladnici OBERON obsluha zosníma čiarový kód, program zistí, že obsahuje platný regulárny výraz a danému tovaru priradí zľavu podľa pravidla vytvoreného nižšie. Iný tovar, ktorému nekončí záruka, sa bude predávať za aktuálne platnú cenu.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby je zoznam vytvorených pravidiel. Na vytvorenie nového pravidla stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa Formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte všetky parametre:
          Názov: Záruka končí
          Typ: Štandardná zľava v %
          Priorita: 90
          Zľava: zadajte výšku zľavy napríklad 75% z Predajnej ceny 1
 3. V záložke Skladové karty zadajte:
          Sklad: Všetky sklady alebo len vybraný sklad
          Pravidlo uplatniť na: Čiarový kód obsahuje číslo
 4. Zadajte regulárny výraz, ktorý predstavuje podmienku na vyhodnotenie pravidla. Napríklad čiarový kód bude začínať, končiť, obsahovať určitý znak, číslo alebo kombináciu čísel.
 5. V záložke Ostatné nastavte pole na synchronizáciu skladových kariet na Čiarový kód
 6. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK.

Príklad použitia zmluvných cien pre určitú skupinu obchodných partnerov 

Uvedený postup popisuje spôsob vytvorenia akcie pre firmu - veľkoobchod, ktorá predáva tovar odberateľom za zmluvné ceny. Jeden tovar sa predáva za rôzne zmluvné ceny rôznym odberateľom.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby je zoznam vytvorených pravidiel. Na vytvorenie nového pravidla stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa Formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte všetky parametre:
         Názov: Zmluvné ceny VIP
         Typ: Zmluvné ceny
         Priorita: 70
 3. V záložke Skladové karty vyberte sklad: Všetky sklady, alebo Vybrané skladové karty.
 4. Stlačte tlačidlo Nový, vyberte skladovú kartu a stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta, v ktorom zadajte novú predajnú cenu (zmluvnú cenu).
 5. V záložke Typy dokladov zadajte doklady, pre ktoré sa bude pravidlo uplatňovať.
 6. V záložke Obchodní partneri vyberte z nasledujúcich možností:
         - Všetkých obchodných partnerov,
         - Vybraných obchodných partnerov,
         - Skupiny obchodných partnerov.
  Jednou možnosťou je vyberať obchodných partnerov postupne po jednom (tlačidlo Nový). Druhou možnosťou je vytvorenie skupiny obchodných partnerov, ktorým bude účtovaná zmluvná cena. Skupina sa vytvára vo formulári Obchodný partner, v záložke Skupiny. Jeden obchodný partner môže patriť do viacerých skupín. Druhý spôsob je rýchlejší pri veľkom počte obchodných partnerov.
 7. Nastavte všetky ostatné parametre pravidla.
 8. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne zatvorte formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami.

Príklad vytvorenia pravidla Výpredaj pomocou Kategórií skladových kariet

Jedným zo spôsobov ako predávať v určitej zľave je vytvorenie pravidla Výpredaj, pričom pravidlo bude uplatňované len na kategóriu, ktorú si kvôli tomu vytvoríme, napríklad s názvom Akcia, Výpredaj. Kategóriu vytvoríme z ponuky SkladKategórie skladových kariet. Neskôr už nebude potrebné meniť pravidlo, budú sa meniť len skladové karty, ktoré budú patriť do výpredaja. Zmenu vykonáme priradením skladovej karty do kategórie Akcia, Výpredaj. Kategóriu na skladovej karte je možné zmeniť aj hromadne (tlačidlo Možnosti, Hromadné zmeny).

Pravidlo cenotvorby Výpredaj
Názov: Výpredaj
Typ: Štandardná zľava v %
Priorita: 80
Zľava: zadajte výšku zľavy napríklad 30 %
Sklad: Všetky sklady
Pravidlo uplatniť na: Kategórie (vyberte kategóriu Akcia, Výpredaj)

Príklad vytvorenia pravidla Výpredaj pomocou Cenová hladina 4

Ďalším spôsobom je vytvorenie pravidla, pomocou ktorého bude tovar predávaný v konkrétnej cenovej hladine, napríklad cenová hladina 1 bude predstavovať štandardnú predajnú cenu, cenová hladina 4 bude predstavovať "výpredajovú" predajnú cenu. Podobne ako v príklade č. 1 vytvoríme v ponuke SkladKategórie skladových kariet novú kategóriu, ktorú nazveme napríklad Akcia, Výpredaj. Po vytvorení pravidla sa bude meniť len kategória na skladovej karte pre tie karty, ktoré budú patriť do akcie. Kategóriu na skladovej karte je možné zmeniť aj hromadne (tlačidlo Možnosti, Hromadné zmeny).

Pravidlo cenotvorby Výpredaj-cenová hladina 4
Názov: Výpredaj-cenová hladina 4
Typ: Konkrétna cenová hladina
Priorita: 60
Cenová hladina: Predajná cena 4
Sklad: Všetky sklady
Pravidlo uplatniť na: Kategórie (vyberte kategóriu Akcia, Výpredaj)

Po ukončení práce s pravidlami je potrebné zavrieť formulár. Po ukončení formulára sa pravidlo uloží, aktualizujú sa údaje na skladových kartách a až následne je možné začať používať pravidlá.
Príbuzné témy