Pomocník systému OBERON
Príklady rozšírenej cenotvorby

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Príklady rozšírenej cenotvorby

V tejto téme Pomocníka sú uvedené príklady použitia vybraných pravidiel rozšírenej cenotvorby.

Príklad vytvorenia štandardnej zľavy v %

Postup popisuje spôsob, ako konkrétnej skladovej karte priradiť zľavu 10 %.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte:
          Názov: napr. Zľava 10 %
          Typ: Štandardná zľava v percentách
          Platnosť: zadajte rozsah dvoch dátumov alebo pomocou ročného kalendára vyberte konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť
          Zľava: zadajte výšku zľavy 10 % z Predajnej ceny 1 
 3. Výber skladových kariet, pre ktoré bude pravidlo platiť, je možné určiť rôznorodo, napr. pomocou kategórií, skladových či tovarových skupín, prípadne môže ísť o okruh konkrétnych skladových kariet.
 4. Nastavte všetky ostatné parametre pravidla.
 5. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby zatvorte. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami (tlačidlo Ceny rozšírenej cenotvorby...).
Podobne je možné vytvoriť pravidlo typu Happy hour, ktoré bude platiť len v určitých hodinách počas dňa - vo formulári Pravidlo cenotvorby musí byť zadané pole Platnosť v čase (zadáva sa čas v rámci dňa, počas ktorého bude akcia platiť).

Príklad vytvorenia akcie na tovar s končiacou zárukou

Postup popisuje spôsob vytvorenia akcie na tovar s končiacou zárukou, napr. kozmetika, mliečne výrobky, balené mäsové výrobky a pod. Problém s končiacou zárukou sa dá riešiť vytlačením nového čiarového kódu s regulárnym výrazom a jeho nalepením na tovar. Pri predaji na Pokladnici OBERON obsluha nasníma čiarový kód, program zistí, že obsahuje platný regulárny výraz a danému tovaru priradí zľavu podľa pravidla vytvoreného nižšie. Iný tovar, ktorému nekončí záruka, sa bude predávať za aktuálne platnú cenu.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte:
          Názov: napr. Záruka končí
          Typ: Štandardná zľava v percentách
          Platnosť: zadajte rozsah dvoch dátumov alebo pomocou ročného kalendára vyberte konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť
          Zľava: zadajte výšku zľavy napr. 75 % z Predajnej ceny 1
 3. V záložke Skladové karty vyberte:
          Sklad: všetky sklady alebo len vybraný sklad
          Pravidlo uplatniť na: Čiarový kód obsahuje číslo
 4. Po stlačení tlačidla  zo zoznamu príkladov regulárnych výrazov vyberte regulárny výraz, ktorý predstavuje podmienku na vyhodnotenie pravidla (napr. prefix, sufix atď.).
 5. V záložke Ostatné v rozbaľovacom zozname Pole pre synchronizáciu skladových kariet vyberte Čiarový kód
 6. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby zatvorte. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami (tlačidlo Ceny rozšírenej cenotvorby...).

Príklad použitia zmluvných cien pre určitú skupinu obchodných partnerov 

Postup popisuje spôsob vytvorenia akcie pre firmu - veľkoobchod, ktorá predáva tovar odberateľom za zmluvné ceny. Jeden tovar sa predáva za rôzne zmluvné ceny rôznym odberateľom.

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte:
         Názov: napr. Zmluvné ceny VIP
         Typ: Zmluvné ceny
         Platnosť: zadajte rozsah dvoch dátumov alebo pomocou ročného kalendára vyberte konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť
 3. V záložke Skladové karty vyberte:
          Sklad: všetky sklady alebo len vybraný sklad           
 4. Stlačte tlačidlo Nový, vyberte skladovú kartu a stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta, v ktorom zadajte novú predajnú cenu (zmluvnú cenu).
 5. V záložke Typy dokladov zadajte doklady, pre ktoré sa bude pravidlo uplatňovať.
 6. V záložke Obchodní partneri vyberte z nasledujúcich možností:
         - Všetkých obchodných partnerov,
         - Vybraných obchodných partnerov,
         - Skupiny obchodných partnerov.
  Jednou možnosťou je vyberať obchodných partnerov postupne po jednom (tlačidlo Nový). Druhou možnosťou je vytvorenie skupiny obchodných partnerov, ktorým bude účtovaná zmluvná cena. Skupina sa vytvára vo formulári Obchodný partner, v záložke Skupiny. Jeden obchodný partner môže patriť do viacerých skupín. Druhý spôsob je rýchlejší pri veľkom počte obchodných partnerov.
 7. Nastavte všetky ostatné parametre pravidla.
 8. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby zatvorte. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami (tlačidlo Ceny rozšírenej cenotvorby...).

Príklad vytvorenia pravidla Výpredaj pomocou Kategórií skladových kariet

Jedným zo spôsobov, ako predávať v určitej zľave, je vytvorenie pravidla Výpredaj, pričom pravidlo sa uplatní len na kategóriu, ktorú si kvôli tomu vytvoríme, napr. s názvom Akcia, Výpredaj. Kategóriu vytvoríme v ponuke SkladKategórie skladových kariet. Neskôr už nebude potrebné meniť pravidlo, budú sa meniť len skladové karty, ktoré budú patriť do výpredaja. Zmenu vykonáme priradením skladovej karty do kategórie Akcia, Výpredaj. Kategóriu na skladovej karte je možné zmeniť aj hromadne (tlačidlo Možnosti, Hromadné zmeny).

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte:
          Názov: napr. Výpredaj
          Typ: Štandardná zľava v percentách
          Platnosť: zadajte rozsah dvoch dátumov alebo pomocou ročného kalendára vyberte konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť
          Zľava: zadajte výšku zľavy napr. 30 % z Predajnej ceny 1
 3. V záložke Skladové karty vyberte:
          Sklad: všetky sklady
          Pravidlo uplatniť na: Kategórie (vyberte kategóriu Akcia, Výpredaj)
 4. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby zatvorte. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami (tlačidlo Ceny rozšírenej cenotvorby...).

Príklad vytvorenia pravidla Výpredaj pomocou Predajnej ceny 4

Ďalším spôsobom je vytvorenie pravidla, pomocou ktorého sa bude tovar predávať v konkrétnej cenovej hladine, napr. Predajná cena 1 bude predstavovať štandardnú predajnú cenu, Predajná cena 4 bude predstavovať akciovú predajnú cenu. Podobne ako v predchádzajúcom príklade vytvoríme v ponuke SkladKategórie skladových kariet novú kategóriu, ktorú nazveme napríklad Akcia, Výpredaj. Po vytvorení pravidla sa bude meniť len kategória na skladovej karte pre tie karty, ktoré chceme zaradiť do akcie. Kategóriu na skladovej karte je možné zmeniť aj hromadne (tlačidlo Možnosti, Hromadné zmeny).

 1. V ponuke Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Pravidlo cenotvorby.
 2. V záložke Základné nastavte:
          Názov: napr. Výpredaj - Predajná cena 4
          Typ: Konkrétna cenová hladina
          Platnosť: zadajte rozsah dvoch dátumov alebo pomocou ročného kalendára vyberte konkrétne dni v roku, v ktoré má dané pravidlo platiť
          Cenová hladina: Predajná cena 4
 3. V záložke Skladové karty vyberte:
          Sklad: všetky sklady
          Pravidlo uplatniť na: Kategórie (vyberte kategóriu Akcia, Výpredaj)
 4. Pravidlo uložte stlačením tlačidla OK, následne formulár so zoznamom pravidiel rozšírenej cenotvorby zatvorte. V evidencii Skladové karty je možné overiť korektnosť daného pravidla, pričom priamo na skladovej karte v záložke Ceny je možné zobraziť dané pravidlo s vypočítanými cenami (tlačidlo Ceny rozšírenej cenotvorby...).
Po ukončení definovania pravidla je potrebné formulár zatvoriť. Po zatvorení formulára sa pravidlo uloží, aktualizujú sa údaje na skladových kartách a až následne možno začať pravidlo používať.
Príbuzné témy