Pomocník systému OBERON
Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta

Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta umožňuje zadať akciovú cenu na danú skladovú kartu. V prípade letákovej dohody umožňuje evidovať aj nákupnú cenu dohodnutú s dodávateľom. Formulár je dostupný z ponuky Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby, tlačidlo Nový, záložka Skladové karty (Pravidlo uplatniť na: Vybrané skladové karty).

Popis formulára Rozšírená cenotvorba

Aktuálna predajná cena

Zobrazuje sa aktuálna predajná cena. Vybraná cenová hladina má informačný charakter, ale využíva sa pri zadávaní Novej predajnej ceny (akciovej ceny) ako zľavy z aktuálnej predajnej ceny. Rozbaľovací zoznam umožňuje zobraziť všetky cenové hladiny bez aj s DPH. Aktuálna predajná cena získava údaje zo skladovej karty.

Nová predajná cena

Akciová predajná cena s alebo bez DPH. Predajnú cenu možno zadať ako hodnotu alebo zľavu z aktuálnej predajnej ceny. Táto cena nahradí (po dobu trvania akcie) konkrétnu cenovú hladinu na skladovej karte.

Nákupná cena (z letákovej dohody)

Evidencia nákupnej ceny uzavretej v letákovej dohode. Automaticky sa preratáva rabat k novej predajnej cene. Ponuka je k dispozícii len pri výbere položky na letákovú akciu.

Poznámka ku zľavnenej položke (uvádza sa pri predaji)

Uvedená poznámka bude tlačená pri predaji na pokladničnom doklade.
Príbuzné témy