Pomocník systému OBERON
Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta

Formulár Rozšírená cenotvorba - skladová karta umožňuje zadať akciovú cenu na danú skladovú položku. V prípade letákovej dohody umožňuje evidovať aj nákupnú cenu dohodnutú s dodávateľom. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Sklad, Pravidlá rozšírenej cenotvorby, tlačidlo Nový, záložka Skladové karty (Pravidlo uplatniť na: Vybrané skladové karty).

Popis formulára Rozšírená cenotvorba

Aktuálna predajná cena

Zobrazuje sa aktuálna predajná cena, ktorá čerpá údaje zo skladovej karty. Používateľa informuje o svojej výške pri zadávaní Novej predajnej ceny (akciovej ceny) ako zľavy z aktuálnej predajnej ceny. Rozbaľovací zoznam umožňuje zobraziť všetky cenové hladiny bez aj s DPH.

Nová predajná cena

Akciová predajná cena s alebo bez DPH. Predajnú cenu možno zadať ako hodnotu alebo zľavu z aktuálnej predajnej ceny. Táto cena nahradí (po dobu trvania akcie) konkrétnu cenovú hladinu na skladovej karte.

Nákupná cena (z letákovej dohody)

Evidencia nákupnej ceny uzavretej v letákovej dohode. Automaticky sa prepočítava rabat k novej predajnej cene. Ponuka je k dispozícii len pri výbere položky pre pravidlo Akciový leták (letáková dohoda s dodávateľom).

Poznámka ku zľavnenej položke (uvádza sa pri predaji)

Uvedená poznámka sa bude tlačiť pri predaji na pokladničnom doklade.
Príbuzné témy