Pomocník systému OBERON
Formulár Letáková dohoda

Formulár Letáková dohoda umožňuje zadať údaje k letákovej dohode s dodávateľom v rámci pravidla rozšírenej cenotvorby Akciový leták - letáková dohoda s dodávateľom. Formulár je dostupný z formulára Rozšírená cenotvorba - skladová karta, tlačidlo výberu  pri rozbaľovacom zozname Letáková dohoda, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Letáková dohoda

Všetky údaje majú informačný charakter. Informácie sa využívajú v tlačových výstupoch.

Dátum evidencie

Dátum zaevidovania letákovej dohody.

Obchodný partner

Vyberá sa obchodný partner, s ktorým bola vytvorená a podpísaná letáková dohoda.

Letákový poplatok

Poplatok, ktorý uhrádza dodávateľ napr. za zaradenie dodaného tovaru do letáku.

Dátum dodávky tovaru

Vyberá sa rozpätie dátumov, v ktorom sa dodávateľ zaväzuje dodávať tovar podľa letákovej dohody.
Znenie letákovej dohody.
Doplňujúci text letákovej dohody.
Príbuzné témy