Pomocník systému OBERON
Ročný kalendár

Základné informácie > Ovládanie programu > Ročný kalendár

Táto téma Pomocníka je venovaná ročnému kalendáru v systéme OBERON. Obsahuje základné informácie o možnostiach jeho použitia a popisuje spôsob jeho ovládania.

Základné informácie

Ročný kalendár v systéme OBERON predstavuje nástroj, ktorý sa používa napríklad:

Obrázok č. 1: Ročný kalendár v systéme OBERON

Ovládanie ročného kalendára

Výber jednotlivých dní, prípadne celých časových úsekov je možné v kalendári vykonávať viacerými spôsobmi:

Príbuzné témy