Pomocník systému OBERON
OBERON vernostný systém (klient)

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > OBERON vernostný systém (klient)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o vernostnom systéme OBERON vernostný systém (klient) - jednom z vernostných (zľavových) systémov podporovaných v systéme OBERON. Ide o rozšírenie vernostného systému OBERON Basicwebovú službu spravidla so súčasným prechodom na pobočkový režim.

Základné informácie

Vernostné karty

Obrázok č. 1: Schéma vernostného systému pri on-line pobočkovom režime

 

Nastavenie vernostného systému

Podrobný prehľad transakcií v rámci všetkých používaných vernostných systémov je dostupný v ponuke SkladVernostný systém - transakcie.

Použitie externého vernostného systému

Obrázok č. 2:  Príklad zoznamu metód, ktoré musí obsahovať server vernostného systému
                        (on-line príručka:  http://www.exalogic.sk/help/WebServices/index.html)

Príbuzné témy