Pomocník systému OBERON
Vernostný systém - transakcie

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Vernostný systém - transakcie

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vernostný systém - transakcie v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia, začiarknuté políčko Umožniť používať vernostný systém.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti vernostného systému sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti.

Zobraziť informácie o vernostnej karte

OBERON sa pripojí k vernostnému systému a zobrazí formulár Vernostný systém - info.       
Všeobecné informácie o vernostných systémoch v systéme OBERON získate v téme Vernostné (zľavové) systémy.
Príbuzné témy