Pomocník systému OBERON
Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o práci s vernostným systémom v knihe pohľadávok a v knihe výdajok.

Základné informácie

Postup kumulovania benefitov

Postup kumulovania benefitov je popísaný pre knihu pohľadávok. V knihe výdajok je postup analogický.

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku FakturáciaKniha pohľadávok.
 2. Označte kurzorom pohľadávku, ktorú chcete použiť na kumulovanie benefitov, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vernostný systém - kumulovanie benefitov.
 3. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu.
 4. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Na vernostnej karte sa navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Postup čerpania benefitov

Postup čerpania benefitov je popísaný pre knihu pohľadávok. V knihe výdajok je postup analogický.

 1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku FakturáciaKniha pohľadávok. Stlačte tlačidlo Novývytvorte novú pohľadávku.
 2. Vo formulári Pohľadávka pridajte položky do dokladu.
 3. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vernostný systém - čerpanie benefitov.
 4. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu.
 5. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam dostupných benefitov, ktoré môže zákazník na základe vernostnej karty čerpať.
 6. Vyberte benefit, ktorý chcete zákazníkovi poskytnúť:
  • Zľava na doklad v percentách - zľava zadaná v evidencii obchodného partnera,
  • Zľava na doklad v určitej hodnote - zľava nastavená v rámci konfigurácie webovej služby vernostného systému OBERON vernostný systém (klient),
  • Darčeková položka - predstavuje skladovú kartu so zníženou alebo nulovou cenou. Na skladovej karte v záložke Obch. partneri je potrebné mať zadanú hodnotu položky v bodoch pre čerpanie benefitov. Ak bude na vernostnej karte dostatočný počet bodov, benefit bude dostupný a bude možné ho využiť - čerpať (v opačnom prípade bude zobrazený sivou farbou). Viac informácií získate v témach Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu a Formulár Skladová karta, záložka Obch. partneri.
 7. Po stlačení tlačidla OK sa benefit uplatní - na doklad sa aplikuje zľava alebo sa doň pridá darčeková položka. Na vernostnej karte sa počet vernostných bodov zníži o hodnotu bodov čerpaných darčekových položiek.
V prípade, že je na skladovej karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj Hodnota položky v bodoch pre čerpanie benefitov, bude táto skladová položka pri čerpaní benefitov pridaná na doklad s nulovou cenou.
Obrázok č. 1: Formulár na čerpanie benefitu Zľava na doklad v určitej hodnote

 

Postup kumulovania a čerpania benefitov na Pokladnici OBERON je popísaný v téme Vernostný systém na Pokladnici OBERON.
Príbuzné témy