Pomocník systému OBERON
Vernostný systém OBERON Basic

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostný systém OBERON Basic

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o vernostnom systéme OBERON Basic - jednom z vernostných (zľavových) systémov podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Vernostné karty

Vo vernostnom systéme OBERON Basic sa údaje vernostných kariet evidujú v knihe Obchodní partneri, teda v databáze účtovnej jednotky. V prípade viacerých predajných miest (napr. v rôznych mestách) to však môže byť problém, pretože databáza vernostných kariet (a zostatku bodov) by mala byť dostupná z každého predajného miesta. Vtedy je možné umiestniť databázu do cloudu (viac informácií v téme Možnosti použitia systému OBERON), prípadne využiť rozšírenie vernostného systému na OBERON vernostný systém (klient).

Nastavenie vernostného systému

Podrobný prehľad transakcií v rámci všetkých používaných vernostných systémov je dostupný v ponuke SkladVernostný systém - transakcie.
Príbuzné témy