Pomocník systému OBERON
D-edge - Smart Channel Manager

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > Hotel Channel Manager > D-edge > D-edge - Smart Channel Manager

D-edge (oficiálna stránka https://www.d-edge.com/) je jeden z podporovaných manažérov rezervačných kanálov, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON s rezervačnými portálmi ubytovania. Viac informácií o rezervačných kanáloch je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager.

Základné údaje

Nastavenie komunikácie je bližšie popísané v téme Nastavenie komunikácie s D-edge .
Obrázok č. 1: Logo manažéra rezervačných kanálov D-edge

 

 Obrázok č. 2: Plánovanie obsadenosti v D-edge 

 

Príbuzné témy