Pomocník systému OBERON
Manažér rezervačných kanálov D-EDGE

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > D-EDGE > Manažér rezervačných kanálov D-EDGE

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o jednom z manažérov rezervačných kanálov podporovaných v systéme OBERON - D-EDGE (oficiálna stránka www.d-edge.com), ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON predovšetkým s rezervačnými portálmi ubytovania (napr. Booking.com).

Základné údaje

Obrázok č. 1: Logo manažéra rezervačných kanálov D-EDGE

 

Ďalšie informácie získate na webovej stránke D-EDGE.

Implementácia D-EDGE

Nastavenie komunikácie medzi systémom OBERON a D-EDGE je bližšie popísané v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE.

Cena

 Obrázok č. 2: Grafický prehľad cien v D-EDGE

Príbuzné témy