Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie s D-edge

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > Hotel Channel Manager > D-edge > Nastavenie komunikácie s D-edge

D-edge je jeden z podporovaných manažérov rezervačných kanálov, ktorý umožňuje prepojenie systému OBERON s rezervačnými portálmi ubytovania. Viac informácií o rezervačných kanáloch je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager.

Nastavenie systému D-edge

Systém D-edge je potrebné v OBERON-e nastaviť takto:

1. Nastavenie jedinečného identifikátora pre prevádzku

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
 2. Otvorí sa formulár Údaje o firme, v záložke Základné údaje vedľa poľa Prevádzka stlačte tlačidlo .
 3. Zobrazí sa zoznam prevádzok. Stlačte tlačidlo Oprava (alebo Nový ak nemáte žiadnu prevádzku) a v záložke Externé systémy zadajte kód hotela pre D-edge. Ide o kód hotela, ktoré získate vo svojom účte v extranete D-edge (obrázok č. 1).
 4. Stlačením tlačidla OK sa kód hotela uloží.

2. Nastavenie jedinečného identifikátora pre typ izby

 1. Otvorte systém OBERON. V ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava, v záložke Základné stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor izby. Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.
 Obrázok č. 1: ID typy izieb v extranete D-edge

 

3. Vytvorenie automatickej úlohy v OBERON Center

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Hotelový rezervačný systém D-edge. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúštať, prípadne pod akým používateľom.
  Obrázok č. 2: Prihlasovacie údaje v extranete D-edge (D-edge)
 4. V záložke Doplňujúce nastavenia je možné zvoliť časový plán, kedy sa má D-edge synchronizovať so systémom OBERON.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy "D-edge", v ktorom je možné zadať prihlasovacie údaje a parametre komunikácie so systémom D-edge.
 6. Stlačením tlačidla OK sa automatická úloha uloží.
 7. Automatickú úlohu je možné spustiť manuálne stlačením tlačidla Spustiť.
  Obrázok č. 3: Príklad nastavenia automatickej úlohy (nie manuálne spúšťanie)
   
Príbuzné témy