Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > D-EDGE > Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako nastaviť prepojenie systému OBERON s manažérom rezervačných kanálov D-EDGE. Skôr ako budete pokračovať, je potrebné nastaviť prepojenie D-EDGE s konkrétnym rezervačným portálom.

1. Nastavenie jedinečného identifikátora prevádzky

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
 2. Otvorí sa formulár Údaje o firme, v záložke Základné údaje vedľa poľa Prevádzka stlačte tlačidlo .
 3. Zobrazí sa zoznam prevádzok. Stlačte tlačidlo Oprava (alebo Nový ak nemáte žiadnu prevádzku) a v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor ubytovacieho zariadenia (hotela) pre D-EDGE. Ide o ID ubytovacieho zariadenia, ktoré získate vo svojom účte v D-EDGE (Obrázok č. 1). Zadáva sa len číselná hodnota (bez úvodného písmena, napr. ak je ID hotela H16343, uvádza sa hodnota 16343).
 4. Stlačením tlačidla OK sa identifikátor uloží.

2. Nastavenie jedinečného identifikátora typu izby

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Základné pri položke Typ izby stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor typu izby pre D-EDGE. Ide o ID typu izby, ktoré získate vo svojom účte v D-EDGE (ponuka Riadenie hotela, Môj hotel, PMS/RMS - pozri Obrázok č. 2). Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.
Obrázok č. 1: ID ubytovacieho zariadenia (hotela), ID účtu a ID typu izby v D-EDGE

3. Vytvorenie automatickej úlohy

Systém OBERON komunikuje s manažérom rezervačných kanálov D-EDGE na základe automatickej úlohy nastavenej v programe OBERON Center (Manažér rezervačných kanálov E-EDGE). Program OBERON Center musí byť v ubytovacom zariadení neustále spustený - najčastejšie na serveri, prípadne na počítači na recepcii.

 1. Otvorte program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy kliknite na tlačidlo výberu  a vyberte databázu.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Manažér rezervačných kanálov D-EDGE. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúšťať a pod ktorým používateľom.
 4. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE', v ktorom sa zadávajú parametre komunikácie (ID hotela, ID účtu - pozri Obrázok č. 1) a prihlasovacie údaje do účtu D-EDGE.
 5. Stlačením tlačidla Otestovať môžete vykonať test komunikácie.
 6. Všetky vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Následne spustite server automatických úloh stlačením tlačidla Spustiť.
Príbuzné témy