Pomocník systému OBERON
Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > D-EDGE > Nastavenie komunikácie OBERON-u s D-EDGE

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako nastaviť prepojenie systému OBERON s manažérom rezervačných kanálov D-EDGE. Skôr ako budete pokračovať, je potrebné nastaviť prepojenie D-EDGE s konkrétnym rezervačným portálom.

1. Nastavenie jedinečného identifikátora prevádzky

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Firma vyberte položku Údaje o firme.
 2. Otvorí sa formulár Údaje o firme, v záložke Základné údaje vedľa poľa Prevádzka stlačte tlačidlo .
 3. Zobrazí sa zoznam prevádzok. Stlačte tlačidlo Oprava (alebo Nový ak nemáte žiadnu prevádzku) a v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor ubytovacieho zariadenia (hotela) pre D-EDGE. Ide o ID ubytovacieho zariadenia, ktoré získate vo svojom účte v D-EDGE (Obrázok č. 1). Zadáva sa len číselná hodnota (bez úvodného písmena, napr. ak je ID hotela H16343, uvádza sa hodnota 16343).
 4. Stlačením tlačidla OK sa identifikátor uloží.

2. Nastavenie jedinečného identifikátora typu izby

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Hotel zvoľte položku Izby, zobrazí sa zoznam izieb.
 2. Stlačte tlačidlo Oprava. V záložke Základné pri položke Typ izby stlačte tlačidlo výberu .
 3. Otvorí sa formulár Typy izieb. Vyberte typ izby, ktorý chcete nastaviť a stlačte tlačidlo Oprava.
 4. Otvorí sa formulár Typ izby, kde v záložke Externé systémy zadajte jedinečný identifikátor typu izby pre D-EDGE. Ide o ID typu izby, ktoré získate vo svojom účte v D-EDGE (ponuka Riadenie hotela, Môj hotel, PMS/RMS - pozri Obrázok č. 1). Podobne postupujte aj pri ostatných typoch izieb.
Obrázok č. 1: ID ubytovacieho zariadenia (hotela), ID účtu a ID typu izby v D-EDGE

3. Nastavenie automatickej úlohy

Systém OBERON komunikuje s manažérom rezervačných kanálov D-EDGE na základe automatickej úlohy nastavenej v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy (Manažér rezervačných kanálov E-EDGE).

V systéme OBERON je táto automatická úloha z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou do 31.12.2023. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.
 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.   
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Manažér rezervačných kanálov E-EDGE a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE', v ktorom sa zadávajú parametre komunikácie (ID hotela, ID účtu - pozri Obrázok č. 1) a prihlasovacie údaje do účtu D-EDGE.
 8. Stlačením tlačidla Otestovať môžete vykonať test komunikácie.
 9. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy