Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Manažér rezervačných kanálov D-EDGE pre modul Hotelová recepcia. Úloha umožňuje exportovať údaje o voľných a obsadených ubytovacích kapacitách ubytovacieho zariadenia, ako aj import rezervácií ubytovania. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy, tlačidlo Nový - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'D-EDGE'

Účet D-EDGE

Zadávajú sa identifikačné údaje hotela. Ubytovacie zariadenie musí mať s firmou D-EDGE uzatvorenú platnú zmluvu, následne mu budú poskytnuté prihlasovacie údaje a URL odkazy, ktoré je potrebné zadať do systému OBERON.
Obrázok č. 1: ID ubytovacieho zariadenia (hotela), ID účtu a ID typu izby v D-EDGE

URL

Zadávajú sa parametre na komunikáciu (odkazy URL), ktoré používateľovi poskytne firma D-EDGE. Pomocou URL odkazov systém OBERON umožní export údajov o voľných a obsadených izbách, prípadne import rezervácií ubytovania.

Štandardné nastavenie URL adries:

https://exalogic-planning.suppliers.availproconnect.com/Update
https://exalogic-planning.suppliers.availproconnect.com/GetSynchronization
https://exalogic-booking.suppliers.availproconnect.com/RetrievePending
https://exalogic-booking.suppliers.availproconnect.com/Confirm

Otestovať komunikáciu medzi systémami D-EDGE a OBERON je možné stlačením tlačidla Otestovať.

Obrázok č. 2: Nastavenie automatickej úlohy

 

Príbuzné témy