Pomocník systému OBERON
Synchronizácia so systémom HikCentral

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotelové riešenia > Synchronizácia so systémom HikCentral

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh v programe OBERON Center - synchronizácii so systémom HikCentral. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch. Uvedená automatická úloha je určená na synchronizáciu s modulom Hotelová recepcia, v rámci ktorej sa do systému HikCentral odosielajú údaje o osobách zaevidovaných v knihe ubytovaných platné v danom čase.

Základné informácie

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Prístupový systém HikCentral a na webovej stránke dodávateľa.
Príbuzné témy