Pomocník systému OBERON
Synchronizácia s HikCentral systémom

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh v programe OBERON Center - synchronizácii s HikCentral systémom. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch. Uvedená automatická úloha je určená na synchronizáciu s modulom Hotelová recepcia, v rámci ktorej sú do systému HikCentral odosielané údaje o osobách zaevidovaných v knihe ubytovaných alebo rezervácií platné v danom čase.

Základné informácie

Príbuzné témy