Pomocník systému OBERON
On-line internetový obchod (s priamym prístupom)

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > On-line internetový obchod > On-line internetový obchod (s priamym prístupom)

Táto téma Pomocníka je venovaná on-line internetovému obchodu, s ktorým systém OBERON komunikuje priamo.

Základné informácie

Postup nastavenia prepojenia on-line internetového obchodu so systémom OBERON je uvedený v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s on-line internetovým obchodom.

Možnosti komunikácie

Cenotvorba a export množstiev

Podrobné informácie o možnostiach komunikácie medzi OBERON-om a konkrétnym internetovým obchodom získate v prehľadnej tabuľke v téme Internetový obchod v systéme OBERON.
Príbuzné témy