Pomocník systému OBERON
Nastavenie cenotvorby v Beds24

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Hotel Channel Manager > Beds24.com > Nastavenie cenotvorby v Beds24

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako nastaviť vybrané pravidlá cenotvorbymanažéri rezervačných kanálov Beds24.

Pri prepojení s rezervačnými portálmi (napr. Booking.com) je potrebné mať na zreteli, že niektoré nastavenia uskutočnené v Beds24 sa na rezervačné portály neodosielajú (alebo sa odosielajú len na niektoré), a teda platia len pre rezervačný formulár Beds24. Pri iných nastaveniach je možné nastaviť, či majú platiť len pre rezervačný formulár Beds24 alebo len pre rezervačné portály (a ktoré) alebo pre oboje. Dôvodom je, že ide rádovo o desiatky samostatných softvérov, ktoré nie sú úplne kompatibilné.
Pri využívaní rezervačných portálov sa odporúča najprv nastaviť cenotvorbu v Beds24 a následne nastaviť prepojenie Beds24 s konkrétnym rezervačným portálom - pre Booking.com je postup uvedený v téme Prepojenie Beds24 s Booking.com.

Základné informácie

Denné ceny a sadzby

Nastavenie sadzieb a denných cien

Obrázok č. 1: Sprievodca nastavením sadzieb a denných cien (Price Wizard)

 

Postup a príklady nastavenia sadzieb

Ceny za ďalšiu osobu (Extra Person) a ďalšie dieťa (Extra Child) sa nemusia odosielať na rezervačné portály - napr. na Booking.com sa neodosielajú. Uvedené príklady preto platia len pre rezervačný formulár Beds24. V prípade, že potrebujete nastaviť ceny podľa počtu osôb na izbe pre Booking.com, je potrebné požiadať Booking.com, aby vám takéto nastavenia umožnil.

Nastavenia cenotvorby pre rezervačný portál Booking.com

Násobiteľ

 Obrázok č. 2: Manuálna zmena násobiteľa v grafickom prehľade pre vybrané dátumy a dni v týždni

 

First Minute/Early Bird a Last Minute

Nastavenie zliav

Zľavy nastavené v záložke Zľavy (Discounts) vo formulári Sadzba (Rate) sa neodosielajú na rezervačné portály a platia len pre rezervačný formulár Beds24. Môžete si ich nastaviť v prípade, že chcete mať vyššie ceny na rezervačnom portáli (napr. Booking.com) a nižšie ceny na webovej stránke svojho ubytovacieho zariadenia (v rezervačnom formulári Beds24).

Zľavy pri dlhších pobytoch

Tabuľka č. 1: Príklad zľavy za noc pri základnej cene 110 €/noc

Počet nocí (Nights)

Zľava za noc (Per Night)
(€)

Cena za izbu (Room Price)
(€)

1 0 110
2 10 (10) 100
3 0 (10) 100
4 5 (15) 95
5 0 (15) 95
... 0 (15) 95
 Tabuľka č. 2: Príklad kombinácie zľavy za noc a jednorazovej zľavy pri základnej cene 50 €/noc

Počet nocí (Nights)

Zľava za noc (Per Night)
(€)

Jednorazová zľava (Once Off)
(€)

Cena za izbu (Room Price)
(€)

1 0 0 50
2 0 0 50
3 2 (2) 4 48
4 0 (2) 0 48
5 0 (2) 0 48
6 0 (2) 0 48
7 4 (6) 24 44
... 0 (6) 0 44
Príbuzné témy