Pomocník systému OBERON
Formulár Cenové kategórie hostí

Obrázok č. 1: Príklad nastavenia a použitia cenových kategórií hostí

Obrázok znázorňuje dve cenové kategórie, z ktorých má prvá nadefinované v cenotvorbe v cenových sadzbách pre typ cenovej hladiny (pre typ izby štandardné izby) tri záznamy a to akciovú cenu, sezónnu cenu a základnú cenu. Pre ďalší typ izby, napr. apartmán musia byť v cenotvorbe ďalšie tri záznamy (to už obrázok neznázorňuje). Druhá cenová kategória má v cenotvorbe jeden záznam (platí pre všetky typy izieb), kde je nadefinovaná zmluvná cena pre obchodného partnera.

Príbuzné témy