Pomocník systému OBERON
Formulár Cenová kategória hostí

Formulár Cenová kategória hostí umožňuje definovať, resp. upraviť už vytvorenú cenovú kategóriu hostí v module Hotelová recepcia systému OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Cenová hladina, záložka Základné, tlačidlo výberu  pri poli Cenová kategória hostí - otvorí sa číselník Cenové kategória hostí, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Cenová kategória hostí

Názov

Zadáva sa názov cenovej kategórie hostí.

Predvolená cenová kategória

Začiarknite v prípade, že chcete, aby program považoval danú cenovú kategóriu za predvolenú. V systéme musí byť vždy nadefinovaná jedna predvolená cenová kategória hostí, ktorá sa bude používať pre bežných hostí (tzv. pultové ceny). Viac informácií získate v téme Cenové kategórie hostí.

Zakázať cenovú kategóriu

Začiaknutím políčka možno cenovú kategóriu hostí zakázať.
Príbuzné témy