Pomocník systému OBERON
Správa údržby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Správa údržby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Správa údržby v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať predmet údržby je možné vo formulári Predmet údržby.
Obrázok č. 1:  Formulár Grafický prehľad izieb s vyznačenými dňami na údržbu izieb počas prevádzky (Izba štandard A102) a mimo prevádzky (Izba štandard A103Izba štandard A104)

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy