Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - export údajov

Sprievodca XML komunikácia - export údajov umožňuje manuálne exportovať doklady do formátu XML. Dostupný je v rôznych evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti.

Sprievodca umožňuje:

  1. Nastaviť umiestnenie a názov súboru, do ktorého sa budú exportovať údaje. Je vhodné vybrať adresár, v ktorom nemá používateľ systému Windows obmedzené právo na zápis (pridávanie súborov). Takýto adresár je napr. C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Určiť, ktoré záznamy sa majú exportovať:
        - Aktuálne vybraný záznam - záznam, ktorý je označený kurzorom,
        - Len označené záznamy - za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (zoznamu) obsahuje znak * (hviezdička),
        - Všetky záznamy v zozname - všetky záznamy knihy alebo tie, ktoré zodpovedajú podmienkam filtra.
  3. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v natívnom formáte OBERON XML.

Bližšie informácie o nastaveniach XML komunikácie sú k dispozícii v téme Nastavenia XML komunikácie.

Príbuzné témy