Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - export údajov

Formulár XML komunikácia - export údajov je dostupný v rôznych evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, peňažný denník) po kliknutí na tlačidlo Možnosti. Umožňuje manuálne exportovať doklady do formátu XML.

Sprievodca umožňuje nastaviť:

  1. Cestu a názov súboru pre export do XML. Je vhodné vybrať adresár, v ktorom nemá používateľ systému Windows obmedzené právo na zápis (pridávanie súborov). Takýto adresár je napr. C:\OBERON\_Export_Import.
  2. Záznamy, ktoré sa majú exportovať:
        - Aktuálne vybraný záznam - záznam, ktorý je označený kurzorom,
        - Len označené záznamy - za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (zoznamu) obsahuje znak * (hviezdička).
        - Všetky záznamy v zozname - všetky záznamy knihy alebo tie ktoré zodpovedajú podmienkam filtra.
  3. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť, prípadne vykonať export v základnom formáte OBERON XML.

Bližšie informácie o nastaveniach XML komunikácie sú k dispozícii v téme Nastavenia XML komunikácie.

Príbuzné témy