Pomocník systému OBERON
XML Editor

OBERON - hlavná ponuka > Servis > XML Editor

Táto téma Pomocníka je venovaná položke XML editor v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor.

Základné informácie

Práca s editorom

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis vyberte položku XML Editor.
  2. Otvorí sa editor, stlačte ponuku Súbor a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
       - Nový - otvorí sa nový prázdny dokument.
       - Otvoriť - nalistujte konkrétny súbor XML, v ktorom môžete jednoducho vykonávať úpravy.
  3. Po ukončení editácie údajov vykonané zmeny uložte pomocou ponuky Uložiť.
Obrázok č. 1: XML Editor 

Príbuzné témy