Pomocník systému OBERON
XML Editor

OBERON - hlavná ponuka > Servis > XML Editor

Postup  

  1. V ponuke Servis vyberte položku XML Editor.
  2. Otvorí sa editor, stlačte ponuku Súbor a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
       - Nový - Otvorí sa nový prázdny dokument.
       - Otvoriť - Nalistujete konkrétny súbor XML, v ktorom môžete jednoducho vykonávať úpravy.
  3. Po prepísaní údajov môžete uložiť súbor pomocou ponuky Uložiť.
Obrázok č. 1: XML Editor 

Príbuzné témy