Pomocník systému OBERON
Automatický XML export/import

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Automatický XML export/import

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému XML exportu/importu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Určenie údajov na prenos v rámci automatického XML exportu skladových kariet

Príbuzné témy