Pomocník systému OBERON
Automatický XML export/import

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Automatický XML export/import

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh v programe OBERON Center - automatickému XML exportu/importu. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Určenie údajov na prenos v rámci automatického XML exportu skladových kariet

Príbuzné témy