Pomocník systému OBERON
Automatický XML export/import

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Automatický XML export/import

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh v programe OBERON Center - automatickému XML exportu/importu. Automatické úlohy predstavujú nástroj, ktorý umožňuje automaticky vykonávať určité činnosti systému OBERON na pozadí v pravidelných intervaloch. Automatický XML export/import umožňuje automaticky exportovať, resp. importovať XML súbory v ľubovoľných evidenciách programu OBERON - Agenda firmy (skladové kartyobjednávky prijaté...).

Základné informácie

Príbuzné témy