Pomocník systému OBERON
Cenové ponuky

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Cenové ponuky

Táto téma Pomocníka je venovaná možnostiam tvorby a využitia cenových ponúk v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č.1: Tlačový výstup Objednávka prijatá (podrobný rozbor)

Viac spoločenských udalostí v krátkom časovom slede

Obrázok č. 2: Tlačový výstup vytvorený z viacerých objednávok

Príbuzné témy