Pomocník systému OBERON
Ako naprogramovať položky denného menu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Ako naprogramovať položky denného menu

V tejto téme Pomocníka získate postup, ako pracovať s položkami denného menu a ako opakovane programovať denné menu vopred (týždeň, mesiac a pod.). Systém OBERON nemá funkciu, ktorá by samočinne pri zmene dátumu v počítači nahradila položky denného menu. Tento drobný nedostatok je možné obísť tak, že na každý deň naprogramujeme inú skladovú kartu s prislúchajúcim kódom položky. 

Postup vytvorenia denného menu

  1. Najskôr je potrebné vytvoriť skladové karty pre jednotlivé denné menu. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Otvorí sa zoznam skladových kariet. Stlačte tlačidlo Nový a vytvorte skladovú kartu typu Receptúra. Názov zvoľte napríklad Menu A Pondelok, Menu A Utorok atď.
  3. Na skladovej karte v záložke Základné stlačte tlačidlo Zloženie a vyberte položky receptúr - z čoho sa bude dané denné menu skladať. Zložky receptúr je potrebné dopredu nastaviť, napríklad na týždeň dopredu, na 2 týždne dopredu alebo na mesiac dopredu.
  4. Na skladovej karte v záložke Reg. pokladnica začiarknite možnosť Umožniť pracovať s položkou na pokladnici. Zadajte kód položky, ktorý bude obsluha zadávať na pokladnici. Skladovú kartu je možné kopírovať pomocou štandardného kopírovania Ctrl+C a Ctrl+V.
  5. Denné menu je nastavené a je ho možné predávať cez pokladnicu.

Nastavenie PLU tlačidiel

Predaj denného menu je možný aj pomocou rýchleho predaja PLU položiek. Každé tlačidlo PLU predstavuje konkrétmu skladovú kartu denného menu (Obrázok č. 2).

  1. V pokladnici stlačte tlačidlo Systém.
  2. V záložke Nastavenia stlačte tlačidlo Nastaviť.
  3. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Definovať.
  4. Priradiť skladovej karte tlačidlo je možné stlačením tlačidla Nový, zobrazí sa formulár Tlačidlo, stlačte tlačidlo  a zobrazia sa všetky skladové karty. Tlačidlo PLU môže byť odlíšené inou farbou podľa nastavení na skladovej karte, záložka Reg. pokladnice.
  5. Poradie PLU tlačidiel je možné meniť pomocou šípiek hore, dolu. 
Obrázok č. 1: Nastavenie PLU tlačidiel

Predaj na pokladnici

Predaj denného menu v OBERON-e je možné realizovať viacerými spôsobmi. Jedným spôsobom je uvedený predaj pomocou PLU položiek. Skladové karty denného menu je možné aj priradiť ku skupine (vytvorením skupiny napríklad Menučka). Tento spôsob je vhodný v prípade, že PLU sú už obsadené inými skladovými kartami, ktoré nesúvisia s denným menu.

Ďalším spôsobom je predaj denného menu pomocou priameho predaja Množstvo*Kód položky, kde si obsluha zvolí evidenciu menučiek. Napríklad na Obrázku č. 2 je zobrazený kód D24/A, kde D24 znamená deň, v ktorom došlo k predaju (24. 5.) a A označuje denné menu. Tento spôsob je vhodný pri plánovaní menučiek na celý mesiac vopred. V takomto prípade je potrebné vytvoriť 31 skladových kariet pre každý typ menu, napríklad D01/A až D31/A. Pre ďalší typ menu by boli skladové karty D01/B až D31/B.

Obrázok č. 2: Predaj na pokladnici pomocou PLU tlačidiel a pomocou kódu položky

Evidencia počtu porcií

OBERON neumožňuje viesť presnú evidenciu počtu porcií jedál denného menu, t. j. neupozorňuje obsluhu na klesajúci počet porcií menu (blížiace sa vyčerpanie zásob).

Príbuzné témy