Pomocník systému OBERON
Ako nadefinovať položky denného menu

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Ako nadefinovať položky denného menu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako nadefinovať položky denného menu v systéme OBERON a následne ich predávať na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Nastavenie tlačidiel PLU

 

Postup vytvorenia položky denného menu

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad zvoľte položku Skladové karty.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa formulár Skladová karta (v prípade, že používate samostatné číselné rady v rámci skladových skupín, najprv sa otvorí číselník Skladové skupiny, v ktorom zvoľte príslušnú skladovú skupinu na priradenie novovytváranej skladovej karty k tejto skladovej skupine).
  3. V záložke Základné zadajte číslo a názov karty (napr. Pondelok - Menu 1, Utorok - Menu 1 atď.) a zvoľte typ karty Receptúra. Po stlačení tlačidla Zloženie... vložte do zloženia receptúry receptúru jedla, ktoré chcete v rámci danej položky denného menu predávať.
  4. V záložke Reg. pokladnice začiarknite pole Umožniť pracovať s položkou na pokladnici a zadajte kód položky.
  5. Ak sa bude daná položka denného menu predávať pomocou tlačidla PLU, môžete jej priradiť farbu (v záložke Doplň. údaje).
  6. Ak sa bude daná položka denného menu predávať pomocou tlačidla predávanej položky, priraďte ju ku skupine v pokladnici (napr. s názvom Denné menu). Postup, ako vytvoriť skupinu v pokladnici a priradiť k nej skladovú kartu, je dostupný v téme Skladové karty - skupiny v pokladnici.
  7. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy skladových kariet sa uloží nová skladová karta (položka denného menu).
Na uľahčenie vytvárania položiek denného menu je možné už vytvorenú skladovú kartu jednoducho skopírovať pomocou štandardného kopírovania Ctrl+C a Ctrl+V a následne v nej zmeniť príslušné údaje.

Nastavenie PLU tlačidiel

  1. V programe OBERON - Agenda firmy vo formulári Nastavenie vzhľadu pokladnice v záložke Vrchný panel, sekcia PLU (rýchly predaj) stlačte tlačidlo Definovať (Obrázok č. 1) a následne tlačidlo Nový - zobrazí sa formulár Tlačidlo, v ktorom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa zoznam skladových kariet, z ktorého vyberte príslušnú položku denného menu (napr. Pondelok - Menu 1).
  2. Na uloženie tlačidla PLU stlačte tlačidlo OK.
  3. Poradie tlačidiel PLU je možné meniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).
Obrázok č. 2: Predaj denného menu na Pokladnici OBERON pomocou tlačidiel PLU a pomocou kódu položky

Evidencia počtu porcií

Systém OBERON neumožňuje viesť presnú evidenciu počtu porcií jedál denného menu, t. j. neupozorňuje obsluhu na klesajúci počet porcií menu (blížiace sa vyčerpanie zásob).

Príbuzné témy