Pomocník systému OBERON
Predaj pomocou kódu položky

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Predaj pomocou kódu položky

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o predaji na Pokladnici OBERON pomocou priameho zadávania kódu predávanej položky (prípadne aj s množstvom) na klávesnici, napríklad 2*2071, kde 2 znamená množstvo a 2071 je kód položky.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Pole na zadávanie Množstvo*Kód položky 

Predaj pomocou kódu položky

Príklad

Predaj jednej položky (jednej mernej jednotky) - Zadajte kód položky (nie je potrebné zadávať množstvo)

 

2071, kde 2071 je kód položky

Predaj iného množstva ako jedna merná jednotka - Ak potrebujete predať iné množstvo, ako jedna merná jednotka, uveďte pred kód položky potrebné množstvo, napr. 2*2071, 0.5*2071 a pod.  V prípade, že obsluha pokladnice nepozná kód položky, môže zobraziť zoznam skladových položiek po stlačení klávesu F3.

 

2*2071, kde 2 je množstvo a 2071 je kód položky

Vrátenie tovaru a záporná položka - Vrátenie tovaru sa zadáva so zápornými množstvami, napr. -1*2071, -2*2071, -0.5*2071 a pod. Vrátenie tovaru je vlastne stornovanie dokladu (položky), napríklad pri reklamácii. Vratné obaly sa zadávajú ako vrátenie tovaru (-1*2071), ale na skladovej karte musí byť v záložke Reg. pokladnice začiarknutá voľba Vratný obal. Položka s príznakom Vrátenie tovaru sa zobrazuje červenou farbou, položka s príznakom Vratný obal sa zobrazuje čiernou farbou.

 

-1*2071, kde 1 je množstvo a 2071 je kód položky

Predaj s inou cenou ako predajná - Pri predaji je možné zadať priamo aj predajnú cenu a to tak, že za číselný kód položky sa uvedie ďalšia hviezdička a za ňou predajná cena (s DPH), napr. 2*2071*100 - predajná cena je v tom to prípade 100 EUR. Túto možnosť je možné s výhodou využiť aj pri vrátení tovaru (storne dokladu), ktorý je v iných predajných cenách ako sú aktuálne predajné ceny. V prípade, že sa pri zadávaní 2*2071*100 vynechá kód položky, môže sa po zadaní (množstvo ** predajná cena) kód položky vybrať zo Zoznamu položiek (F3). Zápis príkladu bude teda 2**100 kláves F3, kde obsluha vyberie položku 2071 a potvrdí ENTER-om.

 

2*2071*100, kde 2 je množstvo, 2071 je kód položky a 100 je predajná cena

Predaj s inou cenou ako predajná bez znalosti kódu položky - Pri predaji je možné zadať priamo aj predajnú cenu a to bez znalosti kódu položky výberom zo Zoznamu položiek (F3) alebo načítaním kódu pomocou snímača čiarových kódov. Zápis príkladu bude teda 2**100 kláves F3, kde obsluha vyberie položku 2071 a potvrdí ENTER-om.

2**100, kde 2 je množstvo, 100 je predajná cena s DPH

Predaj s inou cenou ako predajná - Program umožňuje zadávať aj položky v rôznych hladinách predajných cien a to tak, že za kód položky sa uvedú ďalšie dve hviezdičky a za ňou cenová hladina (číslo 1, 2, 3 alebo 4). Napríklad 2*2071**1 (predá tovar v cenovej hladine 1), 2071**2 (predá tovar v cenovej hladine 2) a pod. Je nutné, aby na skladovej karte boli vyplnené predajné ceny. V prípade, že sa pri zadávaní 2*2071**2 vynechá kód položky, môže sa po zadaní (množstvo *** cenová hladina) kód položky vybrať zo Zoznamu položiek (F3). Zápis príkladu bude teda 2***2 kláves F3, kde obsluha vyberie položku 2071 a potvrdí ENTER-om.

 

2*2071**1, kde 2 je množstvo, 2071 je kód položky a 1 je cenová hladina

Odstránenie položky - Zo zoznamu položiek vložených do dokladu vo formulári Pokladnica OBERON možno ktorúkoľvek odstrániť klávesom Delete (nastavte sa na položku, ktorú chcete vymazať a stlačte kláves DEL).

 

Prepínanie medzi otvorenými účtami - Program umožňuje rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami. Číslo otvoreného účtu sa zadáva v systémovom paneli pomocou tlačidla Systém. Bližšie informácie o otvorených účtoch získate v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).

 

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu
Prepínanie medzi otvorenými účtenkami - Program umožňuje rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtenkami. Bližšie informácie o otvorených účtoch získate v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi). //terasa, kde terasa je názov účtenky
Príbuzné témy