Pomocník systému OBERON
Predaj pomocou kódu položky

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Predaj pomocou kódu položky

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o predaji pomocou kódu položky na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Pole na zadávanie kódu položky (prípadne aj s množstvom)

Predaj pomocou kódu položky

Príklad

Predaj jednej položky (jednej mernej jednotky)

 • Zadajte len kód položky (nie je potrebné zadávať množstvo).
2071, kde 2071 je kód položky

Predaj iného množstva, ako jedna merná jednotka

 • Ak potrebujete predať iné množstvo, ako jedna merná jednotka, uveďte pred kód položky potrebné množstvo a symbol hviezdičky, napr. 2*2071, 0.5*2071 a pod. 
 • V prípade, že obsluha pokladnice nepozná kód položky, môže zobraziť zoznam skladových položiek stlačením tlačidla Zoznam položiek (F3).
2*2071, kde 2 je množstvo a 2071 je kód položky

Vrátenie tovaru a záporná položka

 • Vrátenie tovaru sa zadáva so zápornými množstvami, napr. -1*2071, -2*2071, -0.5*2071 a pod. Vrátenie tovaru je vlastne stornovanie položky (dokladu), napr. pri reklamácii.
 • Vratné obaly sa zadávajú ako vrátenie tovaru (-1*2071), ale na skladovej karte musí byť v záložke Reg. pokladnice nastavený príznak položky Vratný obal.
 • Položka s príznakom Vrátenie tovaru sa zobrazuje červenou farbou, položka s príznakom Vratný obal sa zobrazuje čiernou farbou.
-1*2071, kde 1 je množstvo a 2071 je kód položky

Predaj s inou cenou ako predajnou

 • Pri predaji je možné zadať priamo aj predajnú cenu, a to tak, že sa za číselný kód položky uvedie ďalšia hviezdička a za ňou predajná cena (s DPH), napr. 2*2071*100 (predajná cena je v tomto prípade 100 €). Túto možnosť je možné využiť aj pri vrátení tovaru (storne položky), ktorý je v inej predajnej cene ako je aktuálna predajná cena položky.
2*2071*100, kde 2 je množstvo, 2071 je kód položky a 100 je predajná cena

Predaj s inou cenou ako predajnou bez znalosti kódu položky

 • Pri predaji je možné zadať priamo predajnú cenu aj bez znalosti kódu položky. Výber položky sa realizuje pomocou tlačidla Zoznam položiek (F3) alebo načítaním kódu pomocou snímača čiarových kódov. Zápis príkladu bude teda 2**100 kláves F3, kde obsluha vyberie položku 2071 a potvrdí klávesom Enter.
2**100 kláves F3, kde 2 je množstvo, 100 je predajná cena s DPH

Predaj s inou cenou ako predajnou

 • Program umožňuje zadávať aj položky v rôznych hladinách predajných cien nastavených na skladovej karte, a to tak, že sa za kód položky uvedú ďalšie dve hviezdičky a za ňou cenová hladina (číslo 1, 2, 3 alebo 4). Napr. 2*2071**1 (predá tovar v cenovej hladine 1), 2071**2 (predá tovar v cenovej hladine 2) a pod. Je nutné, aby na skladovej karte boli vyplnené predajné ceny (vo formulári Skladová karta, záložka Cena, Cena 1 - 4).
 • V prípade, že sa pri zadávaní 2*2071**2 vynechá kód položky, môže sa po zadaní Množstvo***Cenová hladina kód položky vybrať pomocou tlačidla Zoznam položiek (F3) alebo načítaním kódu pomocou snímača čiarových kódov. Zápis príkladu bude teda 2***2 kláves F3, kde obsluha vyberie položku 2071 a potvrdí klávesom Enter.
2*2071**1, kde 2 je množstvo, 2071 je kód položky a 1 je cenová hladina

Odstránenie položky

 • Zo zoznamu položiek vložených do dokladu vo formulári Pokladnica OBERON možno ktorúkoľvek odstrániť klávesom Delete (kurzorom označte položku, ktorú chcete vymazať a stlačte kláves Delete).

Prepínanie medzi otvorenými účtami

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu

Prepínanie medzi otvorenými účtenkami

//terasa, kde terasa je názov účtenky
Príbuzné témy