Pomocník systému OBERON
Šablóny

Základné informácie > Ovládanie programu > Šablóny

Táto téma Pomocníka sa zaoberá zásadami tvorby a uplatnenia šablón v systéme OBERON. 

Základné informácie

Obrázok č. 1: Tlačidlo šablóny

Vytvorenie šablóny

  1. Vo formulári, v ktorom chcete použiť šablónu, stlačte šípku na tlačidle Šablóny - otvorí sa ponuka, v ktorej vyberte Uložiť ako novú šablónu... Program otvorí formulár Šablóny. Hodnoty tých polí formulára, ktoré už boli vo formulári zadané, sa automaticky načítajú aj do novej šablóny.
  2. Zadajte pomenovanie šablóny.
  3. Vyplňte, prípadne upravte položky v stĺpci Pole a ich Hodnoty. Zoznam upravte tak, aby pri prvom stĺpci tabuľky bol krížik, ak sa má dané pole vypĺňať.
  4. Stlačením tlačidla OK sa šablóna uloží.

Pridanie ďalšej šablóny je možné pomocou tlačidla + (plus) vo formulári Šablóny.

Obrázok č. 2: Formulár Šablóny

Výber (uplatnenie) šablóny

A. Šablónu na doklad je možné vybrať už v sprievodcovi vytváraním dokladu. Vtedy sa doklad načíta už s predvyplnenými údajmi.

B. Priamo vo formulári (napr. Pohľadávka alebo Skladová karta) pomocou tlačidla Šablóny. Na tlačidle Šablóny stlačte šípku - otvorí sa ponuka, v ktorej sú v spodnej časti zobrazené už vytvorené šablóny. Stlačením zvolenú šablónu vyberiete.

Pri sieťovej prevádzke programu so šablónami pracuje každý používateľ samostatne - jeden používateľ nevidí šablóny druhého používateľa.
Príbuzné témy