Pomocník systému OBERON
ASTON - príjem do skladu

Mobilné riešenia > ASTON > ASTON - príjem do skladu

Táto téma Pomocníka popisuje príjem do skladu ako jednu z funkcií, ktoré je možné vykonávať pomocou aplikácie ASTON - mobilný skladník.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Zoznam príjemiek v aplikácii

    

Príjem do skladu s aplikáciou ASTON

Aplikácia ASTON neumožňuje vytvoriť príjemku s druhom pohybu P-Prevodka.

Príbuzné témy