Pomocník systému OBERON
Obchodní partneri - práca s prevádzkami

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Obchodní partneri - práca s prevádzkami

Táto téma Pomocníka je venovaná práci s prevádzkami obchodných partnerov v systéme OBERON s ohľadom na tlač adries na dokladoch, resp. poštových obálkach.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Obchodný partner, záložka Prevádzky
 
Obrázok č. 2: Doklad s uvedením prevádzky ako adresáta dokladu (v oblasti odberateľa sa nachádza obchodný názov s adresou firmy, nižšie je uvedená adresa prevádzky)
Obrázok č. 3: Formulár Prevádzka na vyplnenie údajov o prevádzke obchodného partnera
Obrázok č. 4: Doklad s adresou prevádzky v oblasti odberateľa (s nastavením Na túto adresu zasielať daňové doklady
Obrázok č. 5: Formulár Prevádzka (konkrétna osoba, resp. oddelenie firmy)
Obrázok č. 6: Doklad s oddelením firmy špecifikovaným pod obchodným názvom firmy
Príbuzné témy