Pomocník systému OBERON
Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Základné informácie

 Obrázok č. 1:  Notifikačná SMS správa

 

 Nastavenie notifikácií

  1. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte osobu, ktorej sa budú posielať správy. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Používateľ, kde v záložke Podrobnosti zadajte telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne len jeden údaj.
  2. nastaveniach programu v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie. Stlačte tlačidlo Nastaviť...
  3. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácii. V záložke Štandardné notifikácie stlačte tlačidlo Nový. Vyberte typ notifikácie Dochádzka - meškajúci pracovníci. Vyberte príjemcov, ktorým bude posielaná sms správa alebo e-mail. V ďalších záložkách je možné zmeniť predlohy pre sms a pre e-mail.
  4. V záložke Ostatné nastavte čas v minútach, po začatí smeny pracovníka a po prekročení tejto doby príde zadanému príjemcovi notifikačná SME alebo e-mailová správa.
  5. Postup nastavenia e-mailov získate v téme Generátor notifikácií.
  6. Pre posielanie SMS správ vytvorte novú úlohu v programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy s názvom Posielanie SMS správ cez www.eurosms.sk. Bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: eurosms.sk'
Príbuzné témy