Pomocník systému OBERON
Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Systém OBERON umožňuje svojich používateľov, obchodných partnerov a prípadne ďalšie osoby automaticky informovať o určitých skutočnostiach formou automatických notifikácií (e-mailových a SMS správ). Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o notifikácii o meškajúcich pracovníkoch zasielanej zodpovednej osobe.

Základné informácie   

 Obrázok č. 1:  Notifikačná SMS správa

 

Nastavenie odosielania e-mailovej notifikácie

Aby bolo možné zasielať e-mailové notifikácie, je potrebné v nastaveniach OBERON-u nastaviť typ poštového klienta. V skutočnosti nejde o poštový klient, ale vyberá sa e-mailový server Webmail (SMTP Server):

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server) a stlačte tlačidlo . Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
  2. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
  3. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte osobu, ktorej sa budú posielať správy. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Používateľ, kde v záložke Podrobnosti zadajte e-mailovú adresu.
  4. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
  5. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, nastavte, na ktorom počítači sa má úloha vykonávať, prípadne pod ktorým používateľom. V sieťovej prevádzke stačí, keď bude OBERON Center a Generátor notifikácií spustený na serveri a nie je potrebné OBERON Center nastavovať na každom počítači v sieti zvlášť.
  6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie Dochádzka - meškajúci pracovníci, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku.
  7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
  8. V záložke Ostatné nastavte čas v minútach - po prekročení tohto času po začatí zmeny pracovníka sa zadanému príjemcovi doručí notifikačná e-mailová správa.
  9. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Nastavenie odosielania SMS notifikácie je možné vykonať analogicky podľa postupu v téme Generátor notifikácií.
Príbuzné témy