Pomocník systému OBERON
Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Pokročilé vedomosti > Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o notifikáciách o meškajúcich pracovníkoch zasielaných v systéme OBERON zodpovednej osobe.

Základné informácie   

 Obrázok č. 1: Notifikačná SMS správa

 

Technické informácie

Nastavenie odosielania e-mailových notifikácií

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)).
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. V ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 4. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 5. V ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server). Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
 6. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
 7. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte osobu, ktorej sa budú posielať správy. Stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Používateľ, kde v záložke Podrobnosti zadajte e-mailovú adresu. 
 8. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií a zadajte názov úlohy.
 9. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 10. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 4, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 11. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie Dochádzka - meškajúci pracovníci, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke).
 12. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
 13. V záložke Ostatné nastavte čas v minútach - po prekročení tohto času po začatí zmeny pracovníka sa zadanému príjemcovi doručí notifikačná e-mailová správa.
 14. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie odosielania SMS notifikácií

Nastavenie odosielania SMS notifikácie je možné vykonať analogicky podľa postupu v téme Generátor notifikácií.
Príbuzné témy