Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov, ktorá zabezpečuje fyzické odosielanie e-mailových správ z evidencie E-mailové správy v rámci hromadného zasielania e-mailov (hromadného mailingu) v module CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy - stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

SMTP server

SMTP server - vyberá sa SMTP server, prostredníctvom ktorého sa budú jednotlivé e-mailové správy odosielať. Príklady nastavenia SMTP servera pre websupport.sk a gmail.com sú k dispozícii v téme Poštový klient.

Meno odosielateľa správy - zadáva sa meno, ktoré bude v e-mailových správach figurovať ako meno odosielateľa.

Prevádzky

Automatickú úlohu možno nastaviť pre konkrétnu prevádzku, napr. ak má účtovná jednotka viac predajní v rôznych mestách a chce zasielať akciový leták len zákazníkom v danom meste.

Kadencia odosielania

Pri väčšom počte e-mailových správ hrozí riziko zaradenia SMTP servera na čiernu listinu (blacklist). Z tohto dôvodu je možné obmedziť počet zasielaných správ za určitý časový úsek (100 e-mailov za hodinu až 3 000 e-mailov za hodinu).

Príbuzné témy