Pomocník systému OBERON
Automatické odosielanie e-mailov

OBERON Automation Center > Automatické úlohy > Automatické odosielanie e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému odosielaniu e-mailov.

V systéme OBERON je táto automatická úloha z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Základné informácie   

V rámci hromadného mailingu je okrem e-mailových správ možné hromadne zasielať aj SMS správy. Ide, samozrejme, len o zasielanie krátkych textových správ bez obrázkov a príloh. Na ich zasielanie je okrem automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov potrebné nastaviť aj ďalšiu automatickú úlohu Posielanie SMS správ cez EuroSMS, ktorá umožňuje automaticky zasielať vytvorené SMS v rámci alebo mimo firmy a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená. Všetky vygenerované SMS správy sa nachádzajú v evidencii CRM, SMS správy. Na využitie služby je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy.

Nastavenie hromadného zasielania e-mailov

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
 4. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Automatické odosielanie e-mailov a zadajte názov úlohy.
 5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
 7. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov', v ktorom:
  • v záložke Základné zvoľte SMTP server, prostredníctvom ktorého sa budú jednotlivé e-mailové správy odosielať, zadajte meno odosielateľa správy, prípadne vyberte prevádzku,
  • v záložke Ostatné nastavte kadenciu odosielania e-mailových správ. Pri väčšom počte e-mailových správ hrozí riziko zaradenia SMTP servera na čiernu listinu (blacklist). Z tohto dôvodu je možné automatické odosielanie e-mailov obmedziť v počte zasielaných správ za určitý časový úsek (100 e-mailov za hodinu až 3 000 e-mailov za hodinu).
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy