Pomocník systému OBERON
E-mailové správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > E-mailové správy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke E-mailové správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mailovú správu

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Pripravenie správy na opätovné odoslanie

Aktuálne vybraná e-mailová správa bude pripravená na opätovné odoslanie (zmení sa stav odoslania). 

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu

Umožňuje nevratne vymazať e-mailové správy z databázovej evidencie ku konkrétnemu dátumu. Všetky e-mailové správy staršie ako zadaný dátum sa nevratne vymažú bez ohľadu na stav ich odoslania.
Príbuzné témy