Pomocník systému OBERON
E-mailové správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > E-mailové správy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke E-mailové správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mailovú správu

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Pripravenie správy na opätovné odoslanie

Aktuálne vybraná e-mailová správa bude pripravená na opätovné odoslanie (zmení sa stav odoslania). 

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu

Umožňuje nevratne vymazať e-mailové správy z databázovej evidencie ku konkrétnemu dátumu. Všetky e-mailové správy staršie ako zadaný dátum sa nevratne vymažú bez ohľadu na stav ich odoslania.
Príbuzné témy