Pomocník systému OBERON
E-mailové správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > E-mailové správy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke E-mailové správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mailovú správu

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Pripravenie správy na opätovné odoslanie

Aktuálne vybraná e-mailová správa bude pripravená na opätovné odoslanie (zmení sa stav odoslania). 

Zobraziť prílohy

Systém OBERON umožňuje evidovať v Knižnici dokumentov a obrázkov ľubovoľné dokumenty alebo obrázky. Pridať nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom je možné pomocou tlačidla výberu  vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Pomocou tlačidla Možnosti je možné obrázok alebo dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade alebo upraviť v jednoduchom editore.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu

Umožňuje nevratne vymazať e-mailové správy z databázovej evidencie ku konkrétnemu dátumu. Všetky e-mailové správy staršie ako zadaný dátum sa nevratne vymažú bez ohľadu na stav ich odoslania.
Príbuzné témy