Pomocník systému OBERON
Zoznam zakázaných príjemcov správ

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Zoznam zakázaných príjemcov správ

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam zakázaných príjemcov správ v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zaradiť medzi povolených príjemcov

Funkcia povolí zakázaného príjemcu a presunie ho do zoznamu príjemcov.

Hromadne nastaviť skupiny príjemcov

Funkcia hromadne zmení skupinu príjemcov na inú skupinu.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy