Pomocník systému OBERON
Formulár Hromadná správa (kampaň)

Formulár Hromadná správa (kampaň) umožňuje vytvoriť hromadnú správu (kampaň) v evidencii Hromadné správy (kampane) modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMHromadné správy (kampane), tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Hromadná správa (kampaň)

Popis

Zadáva sa popis k hromadnej správe.

Upraviť obsah správy

Otvorí sa formulár na editáciu obsahu hromadnej správy.

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.

Príjemcovia (skupiny)

Vyberá sa skupina, resp. skupiny príjemcov správ evidovaných v ponuke CRM, Zoznam príjemcov správ.

Ďalší príjemcovia

V tejto časti je možné manuálne zadať ďalších príjemcov správy, ktorí nie sú evidovaní v systéme OBERON. Zadávajú sa e-mailové adresy, resp. telefónne čísla oddelené čiarkou a medzerou.

Poznámka

Zadáva sa poznámka k hromadnej správe.

Členenie

Umožňuje priradiť k hromadnej správe členenie na zabezpečenie prehľadu účtovnej jednotky o chode svojich činností alebo prevádzok. Bližšie informácie získate v téme Členenie.

V záložke Stav sa zobrazuje počet aktuálne vytvorených správ, počet príjemcov, počet odoslaných správ, stav odosielania a dátum a čas odoslania poslednej správy.

Tlačidlá vo formulári Hromadná správa (kampaň)

Možnosti

Aktualizovať prílohy v už vytvorených správach - funkcia aktualizuje zmenené prílohy v ešte neodoslaných vygenerovaných správach.

Príbuzné témy