Pomocník systému OBERON
Formulár Hromadná správa (kampaň)

Formulár Hromadná správa (kampaň) umožňuje vytvoriť hromadnú správu (kampaň) v evidencii Hromadné správy (kampane) modulu CRM a registratúra. Evidencia umožňuje odosielať e-mailové a SMS správy hromadne - skupinám príjemcov (adresátov). Formulár je dostupný z ponuky CRMHromadné správy (kampane), tlačidlo Nový.

Popis formulára Hromadná správa (kampaň)

Popis

Zadáva sa popis k hromadnej správe.

Príjemcovia (skupiny)

Vyberte skupiny príjemcov, ktorým bude správa odoslaná. Skupiny príjemcov sú dostupné z ponuky CRM, Zoznam príjemcov správ.

Ďalší príjemcovia

V tejto časti je možné pridať ďalších príjemcov správy.

Poznámka

Zadáva sa bližší popis k hromadnej správe.

Členenie

Umožňuje priradiť členenie k hromadnej správe. Ide o také členenie, ktoré umožňuje účtovnej jednotke získať prehľad o chode svojich činností alebo prevádzok. Bližšie informácie o členení získate v téme Členenie.

V záložke Stav sa zobrazuje počet vytvorených správ, počet príjemcov, počet odoslaných správ, stav odoslania a dátum a čas odoslania poslednej správy.

Tlačidlá vo formulári Hromadná správa (kampaň)

Upraviť obsah správy

Otvorí sa formulár na editáciu obsahu hromadnej správy.

Prílohy

K hromadnej správe (kampani je možné pripojiť rôzne dokumenty a obrázky. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Formulár Príloha.

Možnosti

Aktualizovať prílohy v už vytvorených správach

Funkcia aktualizuje zmenené prílohy v ešte neodoslaných vygenerovaných správach.

Príbuzné témy