Pomocník systému OBERON
Formulár Typ stavu reklamácie/servisu

Formulár Typ stavu reklamácie/servisu umožňuje definovať, resp. upraviť už definovaný typ stavu reklamácie/servisu v knihe Evidencia reklamácií a servisu modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulára Reklamácia/Servis, záložka Stavy, tlačidlo výberu  pri poli Typ stavu - otvorí sa číselník Typy stavov reklamácií/servisu, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Typ stavu reklamácie/servisu

Názov

Zadáva sa pomenovanie typu stavu reklamácie/servisu.

Druh stavu

Vzhľadom na to, že typy stavov reklamácií/servisu si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type stavu reklamácie/servisu jednoznačne určené, k akému druhu stavu reklamácie/servisu prislúcha. Na základe druhu stavu reklamácie/servisu sa program rozhoduje, ako bude s daným záznamom pracovať. Druhy stavov reklamácií/servisu sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať. Druhy stavov reklamácií/servisu v Evidencii reklamácií a servisu sú tieto:
Príbuzné témy