Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Počítač - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Prihlásenie používateľa do programu

Typ prihlasovacieho formulára

Umožňuje určiť, aký typ prihlasovacieho formulára pre prihlásenie používateľa do systému OBERON bude zobrazený. Dostupné sú nasledovné možnosti:
Predvolený - typ formulára sa použije automaticky podľa toho, či je program nastavený na používanie dotykového displeja alebo nie. Podobne to platí aj pre nastavenie o používaní modulu Pokladnica OBERON pre dotykový displej, tzv. režim FastFood.
Štandardný - použite sa štandardný formulár pre prihlásenie používateľa.
Rozšírený - použite sa rozšírený formulár pre prihlásenie používateľa, ktorý je optimalizovaný pre dotykový displej.
Osobný PIN - použite sa špeciálny formulár pre prihlásenie používateľa, v ktorom sa na rozdiel od predchádzajúcich možností nevyberá používateľ, ale sa len zadá určitý alfanumerický kód. Jednotlivým používateľom je možné PIN nastaviť v evidencii Používatelia.

Automatické odhlasovanie

Umožniť automatické odhlásenie používateľa

Automaticky odhlási používateľa pri nečinnosti používateľa, t. j. ak nebude zaznamenaný žiaden pohyb myšou ani vstup z klávesnice. Uvedené nastavenie sa najčastejšie používa v module Pokladnice OBERON.

Rýchlosť pripojenia k databáze

Rýchlosť pripojenia

Rýchlosť pripojenia má zásadný vplyv na načítavanie kníh a celkových chod aplikácie v sieťovej prevádzke. Z tohto dôvodu je možné optimalizovať napr. množstvo zobrazovaných záznamov v danej knihe tak, aby čas načítania knihy nebol priveľmi dlhý - čim pomalšie pripojenie, tým menší počet načítaných záznamov.
Príbuzné témy