Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Počítač - Všeobecné

Formulár Nastavenia - Počítač - Všeobecné umožňuje vykonať nastavenia typu prihlasovacieho formulára do systému OBERON, umožnenia automatického odhlasovania a rýchlosti pripojenia k databáze. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Počítač zvoľte oddiel Všeobecné.

V sekcii Počítač formulára Nastavenia programu sú k dispozícii nastavenia platné len pre daný počítač. Pri zmene názvu počítača v systéme Windows sa nastavenia vykonané v tejto sekcii stratia!

Popis formulára Nastavenia - Počítač - Všeobecné

Prihlásenie používateľa do programu

Typ prihlasovacieho formulára

Nastavenie umožňuje zvoliť typ prihlasovacieho formulára na prihlásenie používateľa do systému OBERON. Dostupné sú tieto možnosti:

Automatické odhlasovanie

Umožniť automatické odhlásenie používateľa

Automaticky odhlási používateľa pri nečinnosti používateľa, t. j. ak nebude zaznamenaný žiaden pohyb myšou ani vstup z klávesnice. Uvedené nastavenie sa najčastejšie používa v module Pokladnica OBERON.

Rýchlosť pripojenia k databáze

Rýchlosť pripojenia

Rýchlosť pripojenia má zásadný vplyv na načítavanie kníh a celkový chod aplikácie v sieťovej prevádzke. Z tohto dôvodu je možné optimalizovať napr. množstvo zobrazovaných záznamov v danej knihe tak, aby čas načítania knihy nebol pridlhý - čím pomalšie pripojenie, tým menší počet načítaných záznamov.
Príbuzné témy