Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - Hotelová recepcia

Formulár Nastavenia - Používateľ - Hotelová recepcia umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia automatického otvárania grafického prehľadu izieb pri spustení programu a práce so záznamami s príznakom Len pre vnútornú evidenciu. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel Hotelová recepcia.

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - Hotelová recepcia

Grafický prehľad izieb

Umožňuje nastaviť automatické otvorenie grafického prehľadu izieb po spustení systému OBERON. Funkcia sa používa hlavne pri používateľoch pracujúcich na recepcii. 

Vnútorná evidencia

Umožňuje nastaviť zobrazovanie záznamov vnútornej evidencie v knihe ubytovaných, aby s nimi daný používateľ mohol pracovať. Vnútorná evidencia znamená evidenciu ubytovaných hostí, ktorí za ubytovanie neplatia (napr. majiteľ, obchodný partner). Takéto ubytovanie nebude zahrnuté do výkazov a štatistík. V prípade začiarknutia možnosti bude používateľovi dovolené pracovať s takýmto typom záznamov.

Príbuzné témy