Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Mzdy a dochádzka

Formulár Nastavenia - Firma - Mzdy a dochádzka umožňuje vykonať nastavenia schvaľovania miezd, (ne)zahrnutie sviatku do odpracovaných hodín a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel Mzdy a dochádzka.

Popis formulára Nastavenia - Firma - Mzdy a dochádzka

               

Schvaľovanie miezd

Umožniť schvaľovať (podpisovať) mzdy

Začiarknutie políčka povolí schvaľovanie (podpisovanie) mzdy, ktoré môže vykonávať len iný používateľ.

Mesačná mzda

Nastavenie umožňuje určiť spôsob výpočtu miezd. Na výber sú dve možnosti:

  • Sviatok zahrnúť do odpracovaných hodín
  • Sviatok nezahrnúť do odpracovaných hodín - počítať náhradu za sviatok 

Viac informácií nájdete v téme Odmeňovanie práce vo sviatok.

Mzdové sadzby

Zobrazuje sa rekapitulácia mzdových sadzieb, s ktorými program počíta, napr. daňový bonus, vymeriavací základ, nezdaniteľné časti atď. Pre správny výpočet miezd je dôležité, aby program pracoval s aktuálnymi mzdovými sadzbami. Mzdové sadzby sa upravujú automaticky pri aktualizácii systému OBERON.

Príbuzné témy