Pomocník systému OBERON
Odmeňovanie práce vo sviatok

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Odmeňovanie práce vo sviatok

Základné informácie

 Okolnosť, či sa má sviatok zahrnúť alebo nezahrnúť do odpracovaných hodín, sa nastavuje v ponuke Servis, Nastavenia programu.
Obrázok č. 1: Odmeňovanie práce vo sviatok

 

Postup zadania prípatku a náhrady mzdy za sviatok

  1. V ponuke Mzdy vyberte položku Tvorba miezd.
  2. V zozname vyberte pracovníka, ktorému prináleží príplatok, resp. náhrada mzdy za sviatok. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a vyberte zo zoznamu Príplatok alebo Náhrada.
  4. Zobrazia sa mzdové predkontácie, vyberte predkontáciu 601 - Náhrada mzdy za sviatok alebo 402 - Príplatok (za sviatok).
  5. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa formulár, v ktorom zadajte tarifu a počet hodín za prácu vo sviatok.
  6. Príplatok alebo náhrada mzdy za sviatok bude pridaný, mzdu uložte.
Príbuzné témy