Pomocník systému OBERON
Odmeňovanie práce vo sviatok

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Odmeňovanie práce vo sviatok

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike odmeňovania práce vo sviatok.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Schéma odmeňovania práce vo sviatok

 

Postup zadania mzdového zvýhodnenia (príplatku)

  1. Pred samotným spracovaním mzdy pracovníkovi skontrolujte systémový panel a uistite sa, že máte správne nastavené spracovávané obdobie miezd. Prípadnú zmenu obdobia vykonajte v ponuke Mzdy, Obdobie, Zmena spracovávaného obdobia miezd, prípadne priamo v systémovom paneli.
  2. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u.
  3. Vyberte (označte kurzorom) mzdu pracovníka, ktorému prináleží príplatok.
  4. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Príplatok a zo zoznamu mzdových predkontácií vyberte predkontáciu 402 - Príplatok (za sviatok).
  5. Zobrazí sa formulár Príplatok, v ktorom zadajte tarifu a počet hodín práce vo sviatok.
  6. Stlačením tlačidla OK (spracované) sa formulár uzatvorí. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.
Príbuzné témy