Pomocník systému OBERON
Výpočet priemerov

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Pokročilé vedomosti > Výpočet priemerov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o problematike výpočtu priemerov pracovníkov v module Mzdydochádzka systému OBERON.

Základné informácie

Výpočet ročného priemeru

Výpočet trojmesačného priemeru   

Príbuzné témy