Pomocník systému OBERON
Zmena spracovávaného obdobia miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Obdobie > Zmena spracovávaného obdobia miezd

Základné informácie

Zmenu spracovávaného obdobia vykonajte až po mesačnej uzávierke spracovania miezd za aktuálny mesiac.

Príbuzné témy