Pomocník systému OBERON
Zmena spracovávaného obdobia miezd

OBERON - hlavná ponuka > Mzdy > Obdobie > Zmena spracovávaného obdobia miezd

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zmena spracovávaného obdobia miezd v ponuke Mzdy, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Otvoriť sprievodcu na zmenu spracovávaného obdobia miezd možno aj priamo v systémovom paneli kliknutím pravým tlačidlom myši na obdobie pre spracovanie miezd a výberom možnosti Zmeniť spracovávané obdobie.
Príbuzné témy