Pomocník systému OBERON
Zmena spracovávaného obdobia

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obdobie > Zmena spracovávaného obdobia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zmena spracovávaného obdobia v ponuke Firma, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

V OBERON-e existujú dva druhy období - jedno pre celý systém OBERON a druhé výlučne pre modul Mzdy a dochádzka. Dôvodom je, že mzdy sa spracúvajú na mesačnej báze, a to spravidla mesiac spätne. Viac informácií získate v téme Zmena spracovávaného obdobia miezd

Postup zmeny spracovávaného obdobia - rýchla zmena

  1. V systémovom paneli kliknite pravým tlačidlom myši na aktuálny rok a vyberte položku Zmeniť na predchádzajúce/nasledujúce obdobie.
Obrázok č. 1:  Rýchla zmena spracovávaného obdobia

 

Postup zmeny spracovávaného obdobia pomocou sprievodcu

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Firma, Obdobie, Zmena spracovávaného obdobia.
  2. Otvorí sa sprievodca, v ktorom zvoľte nové spracovávané obdobie, v ktorom chcete pracovať.
  3. Vyberte, či sa zmena obdobia má uplatniť len pre aktuálne prihláseného používateľa alebo všetkých používateľov, prípadne pre vybraných používateľov.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná zmena spracovávaného obdobia.
Obrázok č. 2: Otvorenie sprievodcu na zmenu spracovávaného obdobia

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Zmena spracovávaného obdobia. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy