Pomocník systému OBERON
Hospodársky rok

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Hospodársky rok

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o hospodárskom roku - jednom z účtovných období v systéme OBERON.

Základné informácie

Hospodársky rok v OBERON-e

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí:

Na používanie softvéru OBERON sa zakupujú tzv. ročné licencie, ktoré sú najčastejšie určené na kalendárny rok. V prípade hospodárskeho roka sa licencia zakupuje a posudzuje k dátumu začiatku hospodárskeho roka (rok dátumu začiatku).

Príklad: Firma uplatňuje hospodársky rok od 01.05.2022 do 30.04.2023 - musí si zakúpiť licenciu na rok 2022.

Nastavenie hospodárskeho roka

Hospodársky rok sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Základné. Po stlačení tlačidla Hospodárske roky je potrebné nadefinovať začiatok a koniec hospodárskeho roka. Vhodné je nastaviť predchádzajúci, aktuálny a nasledujúci rok. Po nastavení hospodárskych rokov je potrebné nastaviť spracovávané obdobie (ponuka Firma, ObdobieZmena spracovávaného obdobia). Po zmene účtovného obdobia program dovolí zapísať len doklady z daného účtovného obdobia, t. j. hospodárskeho roka.

Príbuzné témy