Pomocník systému OBERON
Účtovná závierka účtovného denníka

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obdobie > Účtovná závierka účtovného denníka

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovná závierka účtovného denníka v ponuke Firma, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy.

Táto položka aktivuje sprievodcu, ktorý umožňuje vykonať účtovnú závierku.

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Zadať počiatočné stavy možno aj manuálne. V novom účtovnom období v peňažnom denníku pridajte nový zápis s kódom účtovného pohybu Počiatočný stav.
Príbuzné témy