Pomocník systému OBERON
Účtovná závierka účtovného denníka

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obdobie > Účtovná závierka účtovného denníka

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovná závierka účtovného denníka v ponuke Firma, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy. Téma obsahuje informácie tak o účtovnej závierke účtovného denníkapodvojnom účtovníctve, ako aj o účtovnej závierke peňažného denníkajednoduchom účtovníctve.

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Zadať počiatočné stavy možno aj manuálne. V novom účtovnom období pridajte v peňažnom denníku nový zápis s účtovným pohybom Počiatočný stav.
Príbuzné témy