Pomocník systému OBERON
Účtovná závierka účtovného denníka

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obdobie > Účtovná závierka účtovného denníka

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Účtovná závierka účtovného denníka v ponuke Firma, Obdobie programu OBERON - Agenda firmy. Téma obsahuje informácie tak o účtovnej závierke účtovného denníkapodvojnom účtovníctve, ako aj o účtovnej závierke peňažného denníkajednoduchom účtovníctve. Účtovná závierka sa vykonáva až po kompletnom spracovaní predchádzajúceho účtovného obdobia, t. j. nemusí byť vykonaná ihneď pri prechode do nového kalendárneho roka.

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Zadať počiatočné stavy možno aj manuálne. V novom účtovnom období pridajte v peňažnom denníku nový zápis s účtovným pohybom Počiatočný stav.
Príbuzné témy