Pomocník systému OBERON
Zrušenie účtovnej závierky v účtovnom denníku

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obdobie > Zrušenie účtovnej závierky v účtovnom denníku

Táto položka aktivuje sprievodcu, ktorý umožňuje zrušiť účtovnú závierku v aktuálnom účtovnom období.

Podvojné účtovníctvo

Zrušenie účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva znamená, že sa odstránia tak počiatočné stavy v nasledujúcom období, ako aj konečné účty v aktuálnom účtovnom období (zápisy v účtovnom denníku, ktoré boli vytvorené účtovnou závierkou, sa vymažú).

Jednoduché účtovníctvo

Zrušenie účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva znamená, že sa odstránia zápisy v peňažnom denníku (zostatky bankových účtov a účtovných pokladní v nasledujúcom účtovnom období).

Príbuzné témy