Pomocník systému OBERON
Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky

V module Účtovníctvo sú niektoré účtovné tlačové výstupy dostupné v účtovnom denníku (napr. Hlavná kniha, Obratová predvaha, Saldokonto), výkazy sú v šak dostupné v samostatnej evidencii Priznania a výkazy (ponuka Firma).

Postup vytlačenia (zostavenia) výkazov

  1. V ponuke Firma zvoľte položku Priznania a výkazy.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte typ výkazu, ktorý chcete zostaviť. Následne sa otvorí sprievodca zostavením daného výkazu.
  3. Po vytvorení každý nový výkaz zostáva v zozname. Tu je možné vytvorené výkazy opakovane prezerať alebo vytlačiť. Zároveň je ich možné exportovať do programu eDane.
Príbuzné témy