Pomocník systému OBERON
Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Vytlačenie hlavnej knihy, súvahy, výsledovky

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k vytlačeniu účtovných tlačových výstupov v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup vytlačenia (zostavenia) výkazov

  1. V ponuke Firma zvoľte položku Priznania a výkazy.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte typ výkazu, ktorý chcete zostaviť. Následne sa otvorí sprievodca zostavením daného výkazu.
  3. Po vytvorení každý nový výkaz zostáva v zozname. Tu je možné vytvorené výkazy opakovane prezerať alebo vytlačiť. Zároveň je ich možné exportovať do programu eDane. Viac informácií získate v téme Export výkazov do aplikácie eDane.
Príbuzné témy