Pomocník systému OBERON
Ako zadať sviatok v dochádzke

Mzdy a dochádzka > Dochádzka > Začíname pracovať > Ako zadať sviatok v dochádzke

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako zadať sviatok v dochádzke.

Základné informácie

Viac informácií o problematike odmeňovania práce vo sviatok získate v téme Odmeňovanie práce vo sviatok.
Obrázok č. 1: Vymazanie časovej zložky dochádzky v Pracovnom kalendári

Príbuzné témy