Pomocník systému OBERON
Transport údajov typu OBERON Database

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Transport údajov typu OBERON Database

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o transporte údajov typu OBERON Database

Základné informácie

Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Obrázok č. 1: Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Transport údajov s využitím tretej databázy

Obrázok č. 2: Transport údajov s využitím tretej databázy

 

Príbuzné témy