Pomocník systému OBERON
Transport údajov typu OBERON Database

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Transport údajov typu OBERON Database

Z hľadiska použitej technológie transport údajov delíme na viaceré typy - viac informácií získate v téme Všeobecne o off-line pobočkovom režime. V tejto téme Pomocníka sa nachádza bližší popis transportu údajov typu OBERON Database. Pri tomto type sa na výmenu údajov nepoužíva súbor (ako pri OBERON File Transfer), ale priamy prístup do databázy. Oproti typu transportu OBERON File Transfer, ktorý sa používa pri nestabilnom internetovom pripojení, sa typ transportu OBERON Database uprednostňuje pri stabilnejšom internetovom pripojení.

Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Obrázok č. 1: Transport údajov s priamym prístupom do databázy

Transport údajov s využitím tretej databázy

Obrázok č. 2: Transport údajov s využitím tretej databázy

 

Príbuzné témy