Pomocník systému OBERON
Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > On-line pobočkový režim > Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov, štruktúry prevádzky a výberu databázového systému je možné OBERON používať v rôznych variantoch použitia (zapojenia, prístupu). Jednou z možností použitia systému OBERON je aj tzv. pobočkový režim. Táto téma Pomocníka je venovaná jednému z jeho variantov - on-line pobočkového režimu.

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v cloude (vľavo) a s databázou v centrále (vpravo)

  

Technické informácie

Postup nastavenia on-line pobočkového režimu je uvedený v téme Nastavenie on-line pobočkového režimu.
Príbuzné témy