Pomocník systému OBERON
Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > On-line pobočkový režim > Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z možností použitia systému OBERON - on-line pobočkového režimu ako variantu pobočkového režimu, nástroja na výmenu dokladov (záznamov) medzi pobočkami a centrálou jednej firmy.

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Použitie systému OBERON v štruktúre centrála - pobočka s databázou v cloude (vľavo) a s databázou v centrále (vpravo)

  

Technické informácie

Postup nastavenia on-line pobočkového režimu je uvedený v téme Nastavenie on-line pobočkového režimu.
Príbuzné témy