Pomocník systému OBERON
Skupiny obchodných partnerov

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Skupiny obchodných partnerov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skupiny obchodných partnerov v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Cenotvorba podľa výšky obratu

V systéme OBERON je automatická úloha Aktualizácia skupín obchodných partnerov podľa obratu z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou do 31.12.2023. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Popis formulára Obchodní partneri - skupina

Názov - uvádza sa pomenovanie (názov) skupiny.

Automaticky priraďovať podľa výšky obratu - ak je pole zaškrtnuté, ide o špeciálnu skupinu, ktorú bude systém OBERON automaticky priraďovať k obchodným partnerom, a to podľa výšky obratu.

Rozsah obratu - zadáva sa rozsah obratu s DPH.

Obrat za obdobie - obdobie, za ktoré sa bude výška obratu posudzovať, napr. dni, mesiace, kalendárne roky.

   - Počet dní - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet dní spätne.

   - Počet mesiacov - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet mesiacov spätne. Obrat v najstaršom mesiaci sa bude posudzovať od 1. dňa daného mesiaca.

   - Počet rokov - bude sa posudzovať obrat od aktuálneho dátumu a zadaný počet kalendárnych rokov spätne. Obrat v najstaršom roku sa bude posudzovať od 1.1. daného roka.

Príbuzné témy